Từ Huấn

Những Lời Từ Bi của Tiên Phật

Từ Huấn

HUẤN SƯ TÔN (08/3/2020)

HUẤN SƯ TÔN (08/3/2020)

Tế Tế đau khổ được phương thuốc, nước âm dương dâng cúng Hoàng Mẫu

Lão Mẫu Đại Điển Mùa Hạ ( 15/06 AL)

Lão Mẫu Đại Điển Mùa Hạ ( 15/06 AL)

Hôm nay là ngày Lão Mẫu Đại Điển Mùa Hạ ( 15/06 AL), cảm tạ Lão Mẫu từ bi!.............

Ma Bệnh Của Tu Sĩ Bạch Dương_(QUAN THÁNH PHÁP LUẬT CHỦ Giáng)

Ma Bệnh Của Tu Sĩ Bạch Dương_(QUAN THÁNH PHÁP LUẬT CHỦ Giáng)

Tham Công Vọng Tưởng

Tham công vọng tưởng là bệnh mà các tu sĩ Bạch Dương phạm nghiêm trọng nhất, cũng là trở ngại lớn trong việc tu thành chứng quả của các cư sĩ Bạch Dương. Lão Tử nói

Hành Nghi của Bạch Thủy Thánh Đế

Hành Nghi của Bạch Thủy Thánh Đế

Lão Tiền Nhân tên húy là Ân Vinh, tự là Kiệt Khanh, hiệu là Vũ Lâm, lại có hiệu là Khiết Thanh, lúc về già tự hiệu là Bạch Thủy Lão Nhân...

Pháp Luật Sùng Đức

Pháp Luật Sùng Đức

1. Tên gọi “Đoàn Phụ Trách Sùng Đức” do thường lẫn lộn với danh xưng Đoàn Phụ Trách của các đạo trường, vậy nên Đoàn Phụ Trách các đạo trường chính thức đổi tên thành “Đoàn Đại Biểu Các Đạo Trường”.......

HIỆU TRIỆU LỆNH

HIỆU TRIỆU LỆNH

Một tiếng hiệu lệnh triệu tam giới

Người quỷ Phật Tiên tiếp sắc lệnh

Nghiệp lực vô biên tụ kiếp này

Công quả thiện ác con đừng thiếu....

Ý Nghĩa Ăn Chay Thanh Khẩu  - ÂN SƯ TẾ CÔNG HOẠT PHẬT Từ Bi

Ý Nghĩa Ăn Chay Thanh Khẩu - ÂN SƯ TẾ CÔNG HOẠT PHẬT Từ Bi

Hiện nay trên toàn cầu, các nhà y học, nhà khoa học, tôn giáo, hay môi trường học cũng đều đồng tình việc ăn chay......

 

Chức Trách Của Bàn Sự Nhân Viên- Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn

Chức Trách Của Bàn Sự Nhân Viên- Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn

Những Bàn Sự Nhân Viên thụ lí việc ghi danh nhất định cần phải đích thân hỏi rõ người cầu đạo .....

TÂM BẤT CHÁNH, KHÔNG SỬA KHÔNG THỂ THÀNH PHẬT - TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ HUẤN

TÂM BẤT CHÁNH, KHÔNG SỬA KHÔNG THỂ THÀNH PHẬT - TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ HUẤN

Tâm con phải sạch sẽ, thanh tịnh mới có thể thành Phật được. Nếu......

NAM CỰC TIÊN ÔNG (TRƯỜNG SINH ĐẠI ĐẾ) TỪ HUẤN

NAM CỰC TIÊN ÔNG (TRƯỜNG SINH ĐẠI ĐẾ) TỪ HUẤN

Đời người ngắn ngủi như tia chớp.....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.