Cá Tinh Hiển Hóa

Cá Linh: Ta không cho phép các ngươi mở pháp hội, các ngươi quá ích kỷ tự lợi rồi! Các ngươi được may mắn mở pháp hội như thế, ta không phục đâu! Ta tuyệt đối không tha cho các ngươi đâu! Cho các ngươi cầu được đạo dễ dàng như thế, còn cái nợ mà các ngươi thiếu ta vẫn chưa trả  cho ta, các ngươi thật là đáng ghét! Ta hận các ngươi, các ngươi ăn thịt của ta, lột da của ta, nhai xương của ta để ..........

Cá Tinh Hiển Hóa

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakZk9pbGF1eTJJdGs/view?usp=sharing&resourcekey=0-sG10y9FLi-7CechkMSZciA

Lượt xem: 5,626
dao-vien-minh-thanh-kinh

Bạch Thủy Lão Nhân - Năm 1948 phụng mệnh Ân - Sư đến Đài Loan hoằng dương chân lý. Vì kế sinh nhai và việc đạo, phải lao lực thân tâm, chỉ một năm sau đã mắc bệnh nan y, bệnh tình kéo dài hai năm. Đông Tây y đều vô phương cứu chữa. Một hôm dọn dẹp phòng khách lật được quyển kinh Đào - Viên - Minh - Thánh - Kinh mang từ Thiên Tân sang, mỗi sáng thức dậy đều thành tâm tụng niệm .....

Lượt xem: 2,395
nhan-qua-oan-no-hien-hoa-thuc-luc

Cuộc sống là một con đường rất dài rất dài, trên con đường này có anh, có tôi, có lịch sử, có hiện tại, càng có tương lai, có vui, có buồn càng có biết bao nhiêu nuối tiếc.Bao nhiêu người đóng vai kịch vui, bao nhiêu người đóng vai kịch buồn, biểu lộ trước mắt mọi người, đều không phải là cái tôi thật sự. Có lẽ địa điểm, thời gian, nhân vật không giống nhau, nhưng điều giống nhau là diễn viên đều mất đi bản chất thật sự.....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.