Từ Huấn

Những Lời Từ Bi của Tiên Phật

Từ Huấn

Quả báo của việc lập nguyện thanh khẩu rồi cố ý khai trai phá giới

Quả báo của việc lập nguyện thanh khẩu rồi cố ý khai trai phá giới

Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi dẫn Tiểu Trịnh huynh đi du địa phủ. Diêm Vương nói với Thầy Tế Công rằng : “ Hoạt Phật vất vả rồi, vì chúng sanh mà bôn ba bận rộn,...

ĐÀN CHỦ CẦN BIẾT _Hoạt Phật Sư Tôn từ bi

ĐÀN CHỦ CẦN BIẾT _Hoạt Phật Sư Tôn từ bi

Nghĩ xem, trong năm nay, các đàn chủ, giảng sư, bàn sự nhân viên, mỗi người đã tận chức trách gì rồi? Đàn chủ, đàn chủ ơi! Con đừng giữ ngã kiến, phải tiếp nhận lời kiến nghị....

ĐỊA TẠNG CỔ PHẬT THÁNH THỊ ĐÁNG ĐỂ XEM LẠI NHIỀU LẦN

ĐỊA TẠNG CỔ PHẬT THÁNH THỊ ĐÁNG ĐỂ XEM LẠI NHIỀU LẦN

Chân ý của tu đạo là đoạn trừ nguyên nhân gây ra đau khổ sinh tử luân hồi. Muốn trừ bỏ hạt giống địa ngục này tất cần phải lọc sạch ô trược và u ám trong tâm linh, bằng không tuy miệng nói không có địa ngục, tâm thái quan niệm hành vi lại chưa chặt đứt hạt giống luân hồi, khó đảm bảo một ngày nào đó linh tính bị hôn mê, tính ma tăng lên, nhân tố sa đọa tiếp tục nảy sinh

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.