ĐÀN CHỦ CẦN BIẾT _Hoạt Phật Sư Tôn từ bi

.

ĐÀN CHỦ CẦN BIẾT _Hoạt Phật Sư Tôn từ bi

ĐÀN CHỦ CẦN BIẾT (Hoạt Phật Sư Tôn từ bi) • Nghĩ xem, trong năm nay, các đàn chủ, giảng sư, bàn sự nhân viên, mỗi người đã tận chức trách gì rồi? Đàn chủ, đàn chủ ơi! Con đừng giữ ngã kiến, phải tiếp nhận lời kiến nghị của hậu học. Chúng ta bàn là đại sự của Ơn Trên, không phải việc của phật đường nhân tình. Người đàn chủ phải "lấy đạo làm trung tâm". • Nghĩ xem, trong năm nay, các con đã tận chức trách gì rồi? Trong đạo trường đã cho các con được bao nhiêu? Bồi dưỡng các con được bao nhiêu? Tự hỏi mình xem, không phải là Thầy chặn lấy công của các con, hy vọng các con nhớ tình của Thầy, công của Thầy, không phải như vậy! Chỉ là muốn các con tự hỏi mình xem! Đạo trường đã cho con bao nhiêu! Cái Thầy muốn là một tấm lòng "chân thành mãi mãi"! Vừa phải tinh, vừa phải thành, rất khó làm được! Tuy rằng các con đã làm được đàn chủ, về mặt hoả hầu vẫn chưa đủ. Các con phải lấy "công" làm trung tâm, lấy đạo làm điểm xuất phát, phổ độ chúng sanh, dùng tình thương đãi người, quảng kết thiện duyên, lấy đức phục nhân, âm thầm thay đổi, dẫn dắt hậu học tiến bước. • Làm thế nào một đạo trường có thể đoàn kết, hài hòa, trách nhiệm của đàn chủ cực kỳ trọng đại.Thầy nhìn tổng quát các phật đường đều như vậy, các đàn chủ đều rất hoang mang, rất bối rối! Hy vọng các con có một tấm lòng thừa thượng khải hạ, dạy người không mệt mỏi, chịu cực chịu khổ cũng không oán trách! Những tiền hiền hoặc hậu học đã lâu không xuất hiện, con phải đi quan tâm họ, nhất là những người đã thanh khẩu, con càng phải đề cao cảnh giác. • Đối với những trò đã thanh khẩu, là đàn chủ càng phải quan tâm an ủi họ một chút. Những người tu đạo lớn tuổi, con phải nhắc nhở họ đã biết phật quy lễ tiết hay chưa. Hiện nay những trò trẻ tuổi mới cầu đạo cũng rất nhiều, các con càng phải rõ như lòng bàn tay, trách nhiệm của đàn chủ rất lớn. Bởi vì tuổi trẻ tràn đầy sức sống, quan hệ nhân tế không mài luyện đủ rất dễ vì một câu nói của người khác mà đi sai đường, vì thế mà đạo trường đã để mất nhiều nhân tài. • Các đàn chủ hiện nay không bằng ngày xưa! Tuyệt đối không được "giậm chân tại chỗ, mãi mãi không đổi". Thời đại đang thay đổi, xã hội đang thay đổi, các tri thức và năng lượng bên ngoài đều không ngừng thay đổi, các đàn chủ cũng phải tự bồi dưỡng để nghênh đón càng nhiều thách thức mới hơn. Những người mà con thành tựu có đẳng cấp cao, có đẳng cấp trung và các mức độ khác nhau. Cho nên Thầy nói các con biết, thật sự học giỏi cũng có hữu ích của nó. Học thức của con đạt đến một trình độ nào đó thì có thể độ hoá những học giả, giáo sư của nhân gian, như vậy mới có thể mở rộng các cấp độ tu đạo của chúng ta, chứ không phải trơ trọi một mình ở nông thôn thành thị. Bởi vì muốn đạt được thế giới đại đồng, duy chỉ có các tầng lớp đều cùng hiến ra sức mạnh của từng người khác nhau, hợp nhất thành một luồng khí, mới có thể đạt được thế giới đại đồng .• Cho nên, hỡi các đàn chủ! Hãy động não, chuyển tâm, tự bồi dưỡng mình. Phải tránh giậm chân tại chỗ. Chúng ta tu đạo linh động hoạt bát và tự tại, hy vọng phật đường các con đều là một luồng sinh khí mạnh mẽ, mà không phải là một đạo trường trơ trọi không có chút đạo khí. Đàn chủ nghe có hiểu không? Tu đạo phải giống như kim chỉ may vá, có kim mà không có chỉ thì không được. Tu đạo bàn đạo không thể gốc ngọn đảo lộn, bằng không hậu quả khó mà lường trước được. Bất luận là việc gì, đừng nói tôi không biết, cũng đừng nói nó rất là ok, hãy để họ đi làm, như vậy đạo trường mới có thể bàn được tốt.

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.