NAM CỰC TIÊN ÔNG (TRƯỜNG SINH ĐẠI ĐẾ) TỪ HUẤN

Đời người ngắn ngủi như tia chớp.....

NAM CỰC TIÊN ÔNG (TRƯỜNG SINH ĐẠI ĐẾ) TỪ HUẤN

NAM CỰC TIÊN ÔNG (TRƯỜNG SINH ĐẠI ĐẾ) TỪ HUẤN Đời người ngắn ngủi như tia chớp Sinh lão bệnh tử không tránh khỏi Thuận nghịch nói chung khổ hơn vui Chấp chước vọng tưởng thêm phiền não So đo tính toán việc chưa tới Chi bằng hiện tại làm việc thiện Giới sát hộ sanh niệm từ bi Thay da đổi thịt thành Thánh Hiền Quỳ trước đồ tể nước mắt kêu oan Trong nháy mắt phân định sinh và tử Đao nắm trong tay ai chịu dừng lại Buồn than kiếp trước đã tạo ác nghiệp Kiếp này chuyển thành chó ngựa trâu dê Người nên thương xót đãi tốt bảo vệ Sao nỡ bức hại mua bán kinh doanh Máu chảy đầm đìa món ăn bàn tiệc Tham ngon khẩu dục kết ngay oán thù Thân hình khác biệt nhưng tính thì không Cùng linh của Mẫu đầu thai phàm trần Bởi do thiện ác sau cùng quả báo Lưới Trời lồng lộng tuy thưa khó lọt Nay thấy tai kiếp toàn cầu khắp nơi Cũng bởi nguyên do người đời sát nghiệp Dẫn đến hôn nhân li dị thảm hại Ăn sạch động vật vô số quyến thuộc Toàn thân bệnh tật đau khổ khó chịu Cắt da róc thịt gặm nhấm xương xẩu Thường gặp ngang trái ức hiếp lừa gạt Đao liễu mạng vật vướng ngay hận thù Khuyên ngươi minh lý chấm dứt nhân quả Nuôi dưỡng từ bi chân thành tu trì Giới sát phóng sanh bồi dưỡng âm đức.

Lượt xem: 1,164
kho-tranh-nho-nhung
Lượt xem: 2,110
mot-doi-nho-tong-bach-thuy-lao-nhan

Lão Tiền Nhân tên húy là Ân Vinh, tự là Kiệt Khanh, hiệu là Vũ Lâm, lại có hiệu là Khiết Thanh, lúc về già tự hiệu là Bạch Thủy Lão Nhân, là người huyện Ninh Hà, tỉnh Hà Bắc, sinh ra vào ngày 22 tháng 3 Thanh Quang Tự năm thứ 27 ( 1901 ) tuế thứ tân sửu.

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.