HIỆU TRIỆU LỆNH

Một tiếng hiệu lệnh triệu tam giới

Người quỷ Phật Tiên tiếp sắc lệnh

Nghiệp lực vô biên tụ kiếp này

Công quả thiện ác con đừng thiếu....

HIỆU TRIỆU LỆNH

 HIỆU TRIỆU LỆNH
Một tiếng hiệu lệnh triệu tam giới
Người quỷ Phật Tiên tiếp sắc lệnh
Nghiệp lực vô biên tụ kiếp này
Công quả thiện ác con đừng thiếu
Thiện là thay thế điều bất thiện
Quả báo từng chút phải bồi thường
Ma do người làm tự tạo nghiệp
Không gây hiềm khích ma không theo
Sự vật có gốc ngọn đầu đuôi
Biết được trước sau gần với đạo
Trời theo quy luật có Nhật Nguyệt
Không vì Nghiêu tồn mà Kiệt vong
Càn khôn định vị có luân thường 
Thị phi đúng sai có phán xét
Đại Đạo lưu hành phối Thánh Đức
Chỉnh đốn tình hình đức công bồi
Kêu gọi Điểm Truyền, đỉnh kiếp cứu thế phát đại nguyện
Xả thân bàn đạo, qui luật giữ nghiêm không hổ thẹn
Lãnh binh điểm tướng, cùng lập pháp thuyền chuyển tai kiếp
Hy sinh phụng hiến, bất chấp nguy hiểm không thoái lui
Giải cứu nguy khốn, thế Sư bố đức hoằng Đại Đạo
Dời non lấp bể, đoàn kết sức mạnh tâm rộng lớn
Vì công thắng tư, truyền thừa thánh nghiệp duy Nhất Quán
Kêu gọi Giảng Sư, tẩy tâm gột rửa chân sám hối
Đàn Chủ thận trọng, trai trang trung chánh tạ Trời Đất
Học tu giảng bàn, quyết chí siêng năng thật cao quý
Tài pháp địa nhân, một lòng chân thành không thể khác
Tuân tiền đề hậu, lấy thân làm gương hành chuẩn mực
Thanh khẩu trường chay, từ bi hỷ xả tức vạn linh
Thiết lập phật đường, độ người thành toàn tạo công đức
Lục độ vạn hạnh, chân tu thực luyện học Thánh Hiền
Lập nguyện liễu nguyện, vun roi thúc ngựa nhanh càng nhanh
Hiệu lệnh đưa ra, các bộ thần chân, pháp lệnh tùy thân
Hiệu lệnh đưa ra, cuồng phong mưa bão, tức khắc lụi tàn
Hiệu lệnh đưa ra, khai thông sông biển, kinh động ngũ ngục
Hiệu lệnh đưa ra, u minh trợ đạo, chúng thần phất cờ
Khẩn cấp như pháp lệnh
Điểm Truyền Giảng Sư Đàn Chủ, vạn chúng nhất tâm vào đội ngũ
Thủy Thần Chúc Dung an kỳ vị, phong lôi trì điện thuận kỳ quỹ
Mẫu sắc lệnh tam giới nghe lệnh, các hồi bổn vị ngưng tai kiếp

Lượt xem: 1,704
thau-hieu-nhan-sinh

Người đến với bạn vì tiền, khi bạn hết tiền, họ sẽ rời đi.

Lượt xem: 1,316
chieu-sang-sinh-menh-chan-thien-my-te-cong-hoat-phat-tao-quoc-cuu-dai-tien-tu-huan-

Này, sinh mệnh có kết thúc, năm tháng có giới hạn, hoa nở chóng tàn....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.