Thư Viện Kinh Điển

Đạo đức tức là Lý, không hiểu Lý há có thể tu Đạo. Cho nên muốn tu Đạo trước tiên phải hiểu lấy Lý.  Hiểu Lý không có gì khác, chỉ là hai chữ “nghi vấn”, có nghi thì phải vấn, tức là có chỗ ko hiểu thì phải hỏi. Nhưng phần đông người đều sỉ hạ vấn, cho nên càng nghi thì lại càng mê, mê mà không ngộ thì rời Đạo càng xa.

Thư Viện Kinh Điển

Đạo Nghĩa Căn Bản

Đạo Nghĩa Căn Bản

Trong thời kỳ chưa phổ độ, người tu Đạo nhiều mà đắc Đạo ít, nguyên do là không gặp Minh Sư và Chân Đạo. Nay đương thời kỳ Bạch Dương, Thượng Đế từ bi giáng Đạo, đại khai phổ độ, tại gia hay xuất gia đều có thể đắc Đạo mà tu thành chánh quả. Từ lúc ân sư Tế Công Hoạt Phật và Nguyệt Tuệ Bồ Tát đồng lãnh Thiên Mệnh phổ độ Tam Tào đến nay,tuy chỉ một giáp tý, nhưng Đại Đạo đã được phổ....
 

Quang Minh Trí Tuệ

Quang Minh Trí Tuệ

Hiện nay vào lúc thiên khai văn vận, khắp nơi đều mở khoa tuyển: “tuyển lấy 3.600 Thánh, đề bạt 48.000 Hiền”. Sư Tôn, Sư Mẫu đồng lãnh Thiên Mệnh. Đến nay đã được 70 năm, cơ bút hiển hóa, tẩu mã điểm huyền, độ hóa vô số chúng sanh. Vậy mà người cầu Đạo rất nhiều, người chân tu thật luyện lại không cao. Nghiên cứu nguyên do: Nhân đạo không rõ, bất minh sự lý, hoặc trên đường tu đạo nảy.....
 

Chân Nghĩa Tu Đạo Bàn Đạo

Chân Nghĩa Tu Đạo Bàn Đạo

Sự khác biệt giữa Đạo và Giáo: Các vị đao thân, chúng ta sanh vào lúc tam kỳ mạt kiếp, đại khai phổ độ, may gặp Minh Sư và đắc Thiên Đạo, bảng Trời ghi danh, chúng ta là con cái Lão Mẫu, đệ tử của Tế Công Hoạt Phật, có thể thay Trời tuyên hóa, phổ độ chúng sanh, là việc vinh quang biết bao! Khi Cầu Đạo Điểm Truyền Sư nói: Thầy tạm đặt Phật quy, người Cầu Đạo phải có một chút tiền công đức bày tỏ ý ....

Nhân Quả Oan Nợ Hiển Hóa Thực Lục

Nhân Quả Oan Nợ Hiển Hóa Thực Lục

Cuộc sống là một con đường rất dài rất dài, trên con đường này có anh, có tôi, có lịch sử, có hiện tại, càng có tương lai, có vui, có buồn càng có biết bao nhiêu nuối tiếc.Bao nhiêu người đóng vai kịch vui, bao nhiêu người đóng vai kịch buồn, biểu lộ trước mắt mọi người, đều không phải là cái tôi thật sự. Có lẽ địa điểm, thời gian, nhân vật không giống nhau, nhưng điều giống nhau là diễn viên đều mất đi bản chất thật sự.....

Trình Bày Về Sự Tu Đạo

Trình Bày Về Sự Tu Đạo

Thuở xưa, nhằm cầu cho được Tiên-Thiên Đại-Đạo, người ta phải xa lìa vợ con, bỏ hết gia nghiệp, độc thân đơn chiếc trèo đèo lội suối, bôn ba khắp nơi đi tìm Minh-Sư. Do bởi lúc bấy giờ thuộc về thời kỳ Đại-Đạo vẫn còn ẩn bí, muốn đắc Đạo là một điều khó khăn, chỉ có thể đơn truyền một cách kín đáo mà thôi, gọi là “Đạo bất truyền lục nhĩ”. Nghĩa là, không thể để sáu lỗ tai nghe giảng Đạo cùng một lúc .....

Sự Đặc Thù Của Long Thiên Biểu

Sự Đặc Thù Của Long Thiên Biểu

Nay nhằm Tam Kỳ Mạt Vận, đạo - kiếp cùng giáng, vạn giáo tề phát, lại nữa, Thiên bất ngôn, Địa bất ngữ, tà giáo dị đoan dẫn người nhập mê, ngộ nhập kỳ môn, không đắc được chánh pháp đúng đắn, lỡ mất cả đời người. Nay cảm tạ Thiên Ân Sư Đức ơn lớn vô biên, chúng ta có duyên, may gặp Thiên trên từ mẫn, mượn nhờ Hứa Giảng Sư_ông Truyền Doanh có duyên phận và căn cơ thâm hậu....
 

Sự Hiển Hóa Của Nam Bình Tiểu Tiên Đồng

Sự Hiển Hóa Của Nam Bình Tiểu Tiên Đồng

Khâu Khải Chí là người ở thành phố Đài Nam - Đài Loan, sinh ngày 21 tháng 3 năm Dân Quốc thứ 77 ( 1988). Khị lớn lên cậu là đứa bé hoạt bát khả ái, thế nhưng cuộc đời vốn dĩ vô thường, nên huyễn thân chóng phai tàn. Vào lúc cháu bé khoảng ba tháng tuổi, do cảm mạo và sốt cao không dứt, tuy đã trải qua mười mấy ngày điều trị, nhưng tình hình sức khỏe cũng chẳng thấy có nét khởi sắc, vì thế đã khiến song thân...

Giác Lộ Chỉ Nam

Giác Lộ Chỉ Nam

Những vị trung thần ái quốc, những bậc cha mẹ thường xuyên làm việc thiện, trãi qua nhiều đời trong lịch sử, đã có biết bao nhân tài ưu tú cứ thế không ngừng liên tục xuất hiện, còn những vị quân thần bội ngược lại mệnh lệnh của Quốc Vương, hay kháng cự lại mệnh lệnh của cha mẹ, những người bất trung bất hiếu, thì trong mọi thời đại đều không ít những nhân vật đó, chỉ có Đại Đạo của Thánh....
 

Gia Thư Của Cố Hương  - Chân Phật Chỉ Luận Đời Thường Tập 1

Gia Thư Của Cố Hương - Chân Phật Chỉ Luận Đời Thường Tập 1

Nam Cực Tiên Ông nói : “Nhân sanh không thể không có Đạo, nếu như không có Đạo thì sẽ mất đi phương hướng.” Lại nói : “Nếu như các con không có trí tuệ thì sẽ quay cuồng theo mọi sự việc.” Điều này cho ta thấy, người có Đạo tất có trí tuệ, người thật sự có trí tuệ cũng chính là người có Đạo. Nhìn lại những lớp Pháp Hội không ngừng mà mở, các nước trên Thế giới đi khắp nơi khai hoang hạ giống, bỏ ra công sức quên mình vì Đạo,.....

Gia Thư Của Cố Hương - Sự Tôn Quý Của Cầu Đạo Tập 2

Gia Thư Của Cố Hương - Sự Tôn Quý Của Cầu Đạo Tập 2

Tại sao lại nói người tu đạo chân chính là càng tu càng vui vẻ, càng tu càng đơn thuần, lòng dạ càng rộng lượng, trí Tuệ càng rộng mở? Bởi vì họ không hề trốn tránh bất kỳ những khảo nghiệm nào của Ân Trên và của con người, đối diện với vấn đề nào liền giải quyết vấn đề đó, họ đã dũng cảm chịu gánh vác hết mọi sự việc. Nhưng khi chúng ta không vượt qua được, gánh vác không nổi, lúc tai kiếp đến.......
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.