Thư Viện Kinh Điển

Đạo đức tức là Lý, không hiểu Lý há có thể tu Đạo. Cho nên muốn tu Đạo trước tiên phải hiểu lấy Lý.  Hiểu Lý không có gì khác, chỉ là hai chữ “nghi vấn”, có nghi thì phải vấn, tức là có chỗ ko hiểu thì phải hỏi. Nhưng phần đông người đều sỉ hạ vấn, cho nên càng nghi thì lại càng mê, mê mà không ngộ thì rời Đạo càng xa.

Thư Viện Kinh Điển

Nhận Thức Thiên Thời

Nhận Thức Thiên Thời

Con người có sinh, lão, bệnh tử, vạn vật có thành trụ hoại không, vạn vật có khởi đầu cũng có kết thúc, những điều này đều nằm trong sự tuần hoàn của khí số, vạn sự vạn vật, Nhật, Nguyệt, Tinh, sự vận hành của thời gian, quần thể con người, vạn vật cùng nhau sinh tồn, tương dung không tương tàn, cũng chính vì có tác dụng của Đạo. (Đạo Trí Độ Luân) mang sự thành lập của thế giới Thiên Địa, cho đến sự hủy hoại không vô.....
 

Nỗi Lòng Của Người Con Tu Sĩ Bạch Dương

Nỗi Lòng Của Người Con Tu Sĩ Bạch Dương

Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi viết lời tựa như sau: Trước tiên Thầy sẽ giảng thuật về Tam Bảo Tâm Pháp, làm thế nào để thực hành vào trong cuộc sống hằng ngày, nếu muốn mang Tam Bảo Tâm Pháp thực hành vào đời sống rất đơn giản, đầu tiên nên hỏi bản thân đã thực hiện công việc này chưa? Tất cả những cách làm của chính mình và tạp tánh đã thay đổi chưa?Khi vấn đề xảy ra, thì nên dùng tánh để giải quyết chứ....
 

Bách Hiếu Kinh Thánh Huấn Tập Yếu

Bách Hiếu Kinh Thánh Huấn Tập Yếu

“Bách Hiếu Thiên” vốn là di huấn của bậc Tiền hiền, toàn thiên gồm 84 câu, toàn bài có 100 chữ “Hiếu”. Sau khi được Bạch Thủy Lão Nhân, Hàn Công Vũ Lâm biên soạn, bắt đầu những năm của thập niên 90, từ lớp đọc kinh của nhi đồng làm nền tảng, sách được lưu truyền rộng ra và phổ biến khắp mọi nơi. Sau khi Bạch Thủy Lão Nhân thành đạo, .....

Ăn Chay Khoa Học Và Dinh Dưỡng

Ăn Chay Khoa Học Và Dinh Dưỡng

Nhiều người cho rằng ăn chay sẽ không có đủ chất bổ để phát triển chất và tinh thaanhf. Quyển sách này đã phân tích một cách khoa học và chỉ rõ ăn chay không những đầy đủ chất bổ dưỡng, mà còn hợp với thiên nhiên và cấu trúc cơ thể của con người.....

 

Đạo Chánh - Lý Chánh - Thiên Mệnh Chánh

Đạo Chánh - Lý Chánh - Thiên Mệnh Chánh

Xét tới trận động đất lớn ngày 5/12 ở Tứ Xuyên và đợt khí lưu dịch thất thường 502 ở Miến Điện tạo nên việc vô số chúng sanh bị mất đi linh tánh. Do vậy “siêu bạt hiển hóa kỳ tích” càng khiến cho những người hữu giác hữu tình như chúng ta tin chắc là sự giáng sinh của kiếp này có thể may mắn gặp đúng lúc thời kì mạt kiếp. Như trong “Di Lặc cứu khổ chân kinh” có nói: “Lão Mẫu giáng hạ thông thiên chú, dụng tâm trì niệm.....
 

Đạo Chi Tông Chỉ

Đạo Chi Tông Chỉ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh nhân chi áo chỉ, khác tuân Tứ duy cương thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân....

Phật Thuyết Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

Phật Thuyết Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

Ta nghe như vầy: Một khi kia Đức Phật ở trong non Linh Thứu ngồi trên đài thanh tịnh cùng các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thiên Long Bát Bộ vây chung quanh mà nghe Phật thuyết pháp. Khi bấy giờ lại có vô số các vị mới phát tâm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều nghĩ tưởng như vầy: Đức Phật Ngài nói pháp đại thừa, ý chúng ta không hiểu được, phải chi đức Phật phương tiện chỉ dạy những chỗ cạn....
 

Kỳ Lân Đại Tiên Kết Duyên Huấn

Kỳ Lân Đại Tiên Kết Duyên Huấn

Vào đầu năm 1992 Hứa Kỳ Lân Điểm Truyền Sư đến Việt Nam khai hoang, thiết lập Chấn Đức Đàn, sau đó thiết lập Phật đường tại chùa Thiên Ý Đàn (Quận 6), đầu năm 1993 lại thiết lập Huỳnh thị Phật đường, người hữu duyên đến cầu đạo vô số kể. Vào những năm đó bàn đạo là rất khó khăn, vì Đại Đạo chưa được công khai và rất nhiều quan khảo nhưng Kỳ Lân Đại Tiên với tấm lòng Từ Bi vô hạn .....

Xuất Thế Tất Yếu

Xuất Thế Tất Yếu

Người xuất thế, có liên quan đến việc chân tu, ngộ Đạo, sau đó con đường xuất thế được bắt nguồn từ đâu? Người đời thời nay vì quá mơ hồ về việc này, vì thế cho nên đã xuất bản quyển “XUẤT THẾ TẤT YẾU” nhất thư này, nội dung nhấn mạnh về vấn đề con đường dẫn đến việc phản bổn quy gia, được in ấn và xuất bản, mục đích là những thượng sĩ tu Đạo, lấy đó làm ngọn đèn quang minh chiếu rọi .....

5 Điều Tu Luyện Của Sinh Mệnh

5 Điều Tu Luyện Của Sinh Mệnh

Thánh huấn này là những lời Hoạt Phật Ân Sư từ bi chỉ thị đối với đàn chủ, giảng sư, bàn sự nhân viên gánh vác những chức vụ quan trọng trong đạo trường. Ân Sư cảnh tỉnh đồ nhi trong quá trình hành công liễu nguyện, thường vô tình rơi vào chấp chướng, tính toán đối đãi giữa người và ta, thiếu sót kiểm điểm bản thân và sửa đổi chính mình, dẫn đến càng tu càng nặng nề, càng tu càng mệt mỏi. Ân Sư muốn các con .....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.