Thư Viện Kinh Điển

Đạo đức tức là Lý, không hiểu Lý há có thể tu Đạo. Cho nên muốn tu Đạo trước tiên phải hiểu lấy Lý.  Hiểu Lý không có gì khác, chỉ là hai chữ “nghi vấn”, có nghi thì phải vấn, tức là có chỗ ko hiểu thì phải hỏi. Nhưng phần đông người đều sỉ hạ vấn, cho nên càng nghi thì lại càng mê, mê mà không ngộ thì rời Đạo càng xa.

Thư Viện Kinh Điển

Nguyện Sám Văn Giảng Giải

Nguyện Sám Văn Giảng Giải

Thành kính quỳ tại nơi đây, dưới tòa sen đức Minh Minh Thượng Đế, may mắn nhận được sự truyền thụ chân chánh.

Di Lặc Tổ Sư diệu pháp vô biên, chở che gia hộ chúng sanh, sám hối trước Phật, sửa chữa lỗi lầm và tự làm mới bản thân, cùng hỗ trợ Thiên bàn.

Phàm là Phật đường, nếu điên đảo - sai trái - rối loạn, mong cầu Tổ Sư, xá tội bao dung khoan thứ.....
 

Súc Đạo Luân Hồi Ký Cảnh Tỉnh Đệ Tử Bạch Dương

Súc Đạo Luân Hồi Ký Cảnh Tỉnh Đệ Tử Bạch Dương

Thầy có nói: Trên đời vật gì khổ nhất - đó là sinh mạng còn nằm trong vô thường, không hiểu sống chết việc lớn, được Đạo rồi không tu cũng lại luân hồi vào vòng lục đạo là khổ nhất.

Hôm nay, may mắn gặp được Đại Đạo là nhờ ba kiếp có tu mới may mắn gặp được Minh Sư "thụ ký" đắc trước tu sau. Tục ngữ nói:"Sư phụ dắt vào cửa, tu hành nơi mỗi người". Nếu được Đạo rồi mà không tu không bàn, phóng túng thân, khẩu, ý, khăng khăng làm theo ý mình, tạo tội, phạm tội, không biết phản tỉnh sám hối sửa sai.....

Bài Tập Làm Thần Tiên

Bài Tập Làm Thần Tiên

Tu đạo trước tiên phải xem xét lại phẩm cách, khi về nhà hiếu thảo cha mẹ, khi ra xã hội khiêm tốn với anh chị em bạn bè, thân thiện với các Hiền Sĩ. Với tâm nguyện chơn thành lập thân hành đạo, với lòng nhân nghĩa thì trong mọi tình huống đều chứa chan trí tuệ. Trong núi có viên ngọc là cây cỏ được thấm nhuần trong nước có trân châu thì vách núi không khô cằn. Bồi thêm công đức lập chí hướng tiến tới, với tâm ý khiêm tốn, cung kính học hỏi Tiền Hiền truyền đạt lại Hậu Học......

Tam Bảo và Tu Đạo

Tam Bảo và Tu Đạo

“Đạo” là gì vậy? Thỉ Tổ của Đạo gia là Lão Tử, trong Thanh Tĩnh Kinh có nói: “Đại Đạo vô hình, sanh dục Thiên địa; Đại Đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; Đại Đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật.” Nói đơn giản hơn, “Đạo” là Chủ Tể và căn nguyên sanh Thiên sanh Địa sanh vạn sự vạn vật trong vũ trụ này, cũng là chân lý duy nhất trong giữa vũ trụ. Tại trên thân người, chính là bộ não nhân loại chúng ta có thể suy nghĩ, là một điểm linh căn đó mà thân này có thể hoạt động, cũng là bổn lai diện mục của chúng ta đến từ Thượng Thiên......

Tiên Phật Ngữ Lục (Tập 1)

Tiên Phật Ngữ Lục (Tập 1)

Đạo là từ xưa chẳng dễ gì truyền cho, trải qua sự sắp đặt an bài của nhân duyên nghìn kiếp vạn kiếp mới gặp được. Có duyên mới có thể cầu đạo một cách chẳng thể lý giải, chẳng thể hiểu nổi! Khi các con đến cầu đạo, có phải cảm thấy chẳng thể lý giải nổi? Phải biết rằng các con là có căn cơ, có thiện duyên; thời cơ đến rồi thì dắt các con đến Phật đường, cầu được đại đạo, con nói xem có phải là chẳng thể lý giải nổi? Mỗi một cây, mỗi một ngọn cỏ của cõi nhân gian đều có thiền ý, đều chẳng thể lý giải nổi đấy.....
 

Tiên Phật Ngữ Lục (Tập 2)

Tiên Phật Ngữ Lục (Tập 2)

Thầy muốn tặng con một bài là Tự Đảo Văn cũng là Cầu Nguyện Văn, mọi người tự tay ôm hợp đồng chú ý lắng nghe: -  Con bây giờ hạnh phúc biết bao. -  Cao bây giờ đầy đủ biết bao. - Con bây giờ đang nhận được sự phù hộ vô tận của Ơn Trên. - Bước trên con đường tu bàn muôn màu vẻ vang minh và sáng lạng. - Con thật vô cùng may mắn và hạnh phúc. -  Đời người thật là một môn thâm nhập (Một bài học khó khăn). -  Con phải đem phần may mắn và hạnh phúc vĩnh viễn truyền ra. - Để những người bất hạnh cảm nhận được hạnh phúc....
 

Nhặt Tuệ (Tập I)

Nhặt Tuệ (Tập I)

Tâm pháp của tam giáo? Nho giáo chủ về: “Tồn tâm dưỡng tính, chắp Trung quán Nhất”. Đạo giáo chủ về: “Tu tâm luyện tính, bão nguyên thủ Nhất”.Phật giáo chủ về: “Minh tâm kiến tính, vạn pháp quy Nhất”. Nho giáo trọng tam cang ngũ thường. Thích giáo trọng tam quy ngũ giới. Đạo giáo thì trọng về công phu tam hoa tụ đỉnh (luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hoàn Vô), ngũ khí triều nguyên (luyện khí ngũ hành thành ngũ nguyên)......

Nhặt Tuệ  (Tập II)

Nhặt Tuệ (Tập II)

Hòa Thượng Bố Đại sinh vào triều hậu Lương đời Ngũ Đại (907~911), là một vị sư thường mang theo mình một túi vải lớn (Bố đại là cái túi vải). Không ai biết tên tuổi và gốc gác của Ngài, chỉ thấy Ngài luôn luôn mang một cái túi vải lớn bên mình nên đặt ra gọi như vậy. Ai cho gì, Ngài cũng bỏ vào cái túi vải đó, đến chỗ gặp con nít đông thì Ngài dừng lại, lấy tất cả đồ trong túi vải ra, rồi bày trò chơi vui đùa với lũ trẻ. Ngài có thân hình khác người thế tục, trán nhăn, mặt tròn, bụng lớn, mập mạp, .....

Quần Tiên Gia Ngôn Lục

Quần Tiên Gia Ngôn Lục

“Quần Tiên Gia Ngôn Lục”, là một Thiên-kiều, tiếng chuông loan báo Thiên Đạo sắp được gõ vang, vì cứu vớt Tam kỳ hạo kiếp, Tiên Phật phải dốc hết tâm lực, lo lắng hết mức, nhằm cứu vớt chuyển hóa phong khí tồi bại, dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi bể khổ, sớm bước lên bờ giác. Đêm nay Mã Thiên Quân giáng lâm tới Đường, là muốn cho vài người thay đổi về nhân chức, việc như vậy là đã thông qua....
 

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Trong thời đại văn-minh, phần đông người chỉ tin vào khoa-học, nên sống thiên về vật chất hơn là tinh-thần, thậm chí phủ nhận sự hiện hữu của tâm- linh, cho lời nói của Thánh-Hiền là cổ-hủ, lỗi thời, quan niệm về cang-thường luân-lý nhạt dần.Vì danh lợi mà quên đi nhân nghĩa, vì tham vọng cá nhân mà đi đến chỗ vị kỷ hại người....gia đình vì thế bất hòa, xã hội vì thế mà loạn.....
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.