Chân Nghĩa Tu Đạo Bàn Đạo

Sự khác biệt giữa Đạo và Giáo: Các vị đao thân, chúng ta sanh vào lúc tam kỳ mạt kiếp, đại khai phổ độ, may gặp Minh Sư và đắc Thiên Đạo, bảng Trời ghi danh, chúng ta là con cái Lão Mẫu, đệ tử của Tế Công Hoạt Phật, có thể thay Trời tuyên hóa, phổ độ chúng sanh, là việc vinh quang biết bao! Khi Cầu Đạo Điểm Truyền Sư nói: Thầy tạm đặt Phật quy, người Cầu Đạo phải có một chút tiền công đức bày tỏ ý ....

Chân Nghĩa Tu Đạo Bàn Đạo

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakMUduSEJJRHBRNGc/view?usp=sharing&resourcekey=0-gc57p5jlzZw8il0qQl0eaA

 

 

Lượt xem: 2,622
dao-thong-kim-tuyen-va-tu-dao

Ở giữa Trời Đất vũ trụ bao la, mọi việc đều không thoát khỏi cái “Lý”, vật nào cũng có cái “Đạo” của nó, như vậy chính là cái phép tắc trong thiên nhiên, huống hồ chi sự lưu truyền của Đạo mạch, cũng có những số lý của thiên nhiên, quyền hành về cái “sanh” và cái “tử” trong vũ trụ. Lão tử có nói: “Đại Đạo vô hình sinh dục Thiên Địa, Đại Đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, Đại Đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ......

Lượt xem: 1,666
go-cua-mot-tram-tam-muoi-ngan-can-nha

Mạt Quảng đàn chủ nói: "Chúng ta nhất định cần một người thật tốt để đi độ người". Kết quả, một vị đàn chủ kể cả ba ngày Pháp hội cũng chưa từng tham dự qua, đã bắt đầu đi độ người. Điều này hoàn toàn dựa vào tâm đơn thuần. Ông đã khẳng định Đạo! Khẳng định Tiên Phật! hiểu được tam kỳ mạt kiếp. Sau đó, bắt đầu 4 giờ sáng mỗi ngày, ông thức dậy. Hậu học đi Nhật thấy được điều này rất hổ thẹn........

Lượt xem: 3,029
dat-ma-to-su-bao-truyen

Đức Đạt Ma là Thái Tử thứ ba bên Nam Ấn Độ, không luyến vương vị, xem thấu vinh hoa, tu thành Tây Phương Nhị Thập Bát Tổ. Kim liên bảo tọa, bất luyến Thánh cảnh, bi thế mẫn nhân, ưu thiên giới nguyên nhân. Ngài đến đông thổ truyền chơn không diệu dụng độ chúng sinh. Không dùng văn tự, chỉ khẩu truyền tâm thụ, vì nhìn thấy chúng sinh không tỉnh ngộ, khó mà biết được diệu lý. Chợt thấy khí......
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.