Thư Viện Kinh Điển

Đạo đức tức là Lý, không hiểu Lý há có thể tu Đạo. Cho nên muốn tu Đạo trước tiên phải hiểu lấy Lý.  Hiểu Lý không có gì khác, chỉ là hai chữ “nghi vấn”, có nghi thì phải vấn, tức là có chỗ ko hiểu thì phải hỏi. Nhưng phần đông người đều sỉ hạ vấn, cho nên càng nghi thì lại càng mê, mê mà không ngộ thì rời Đạo càng xa.

Thư Viện Kinh Điển

Minh Tâm Phục Thiện

Minh Tâm Phục Thiện

Tâm là chủ tể của vạn hóa. Nho giáo nói: Tồn tâm. Đạo giáo nói: Dưỡng tâm. Thích giáo nói: Minh tâm. Tam giáo đều lấy tâm là Đạo. Tâm có nhân tâm và Đạo tâm, nên có sự phân biệt giữa “duy vi” và “duy nguy”. Người sau không được chân truyền, chỉ biết Đạo ở nơi tâm mà không rõ Tâm ở đâu. Thường chắp lấy cái tâm bằng .....

Minh Đức Tân Dân Tiến Tu Lục

Minh Đức Tân Dân Tiến Tu Lục

Chúng ta đã đắc Đạo rồi, vậy Đạo là gì? " Đạo" là chân lý của Vô - Cực, khi được Trời phú cho con người thì gọi là linh - tánh. Cái linh - tánh này vốn thuần thiện vô ác, trong trắng vô nhiễm, do nguyên - nhân lạc xuống hậu - thiên, phải chịu khí - bỉnh câu thúc, bị vật dục che lấp, làm cho cái tánh vốn sáng suốt lại bị  nhiễm ngầm trong mê muội, tuy có tồn tại nhưng không biết là có tồn tại, chỉ biết .....

Luân Hồi Du Ký Tập 2

Luân Hồi Du Ký Tập 2

Tế Phật: Các loài cầm thú và loài người là một, vì cùng ở trên mặt đất và được Trời Cao ban cho quyền sống giống nhau. Người và vật đều biết no, rét ấm, biết đau biết đớn, có tình cảm, có giác quan. Cả hai lúc không còn sự sống thì chẳng khác nào đồ phế thải. Thật là quý hóa vô cùng, nhân loại có được loài vật thân yêu do trời sinh ra để cùng chung sống.......

Luân Hồi Du Ký Tập 1

Luân Hồi Du Ký Tập 1

Con người sinh ra đời, tuy thân xác lớn nhưng có khác nào hạt cát giữa biển khơi, như con kiến giữa cõi trần. Sở dĩ được kêu là: "vạn vật linh chi", tức loài linh thiên nhất của muôn loài là bởi trời phú cho tính người. Gần đây, bị tiêm nhiễm bởi phong trào bắt trước Âu- Mỹ, những phong tục tập quán hay của người dân bị phế bỏ,tính tình đã trở nên đen tối dấy loạn, dâm đãng, trộm cướp, tham ô, tồi tệ, tâm viên ý mã...

Lớp Sùng Đức

Lớp Sùng Đức

Tu đạo tu tâm, trước tiên là tâm phải sáng trong. Không nảy sinh phiền não, tâm trong sáng ít ham muốn bất kể đi đến đâu cũng tiêu dao - thanh nhàn. Tu đạo không có gì khác hơn, là trước tiên bản thân phải thiết thực tu hành.  Nếu giữ mãi tâm niệm thiện bạn chính là Thần Tiên, thành Phật tại thế mới không chìm đắm trong luân hồi. Vì thế, khi giữ mãi tâm niệm thiện không thiên lệch, không vướng .......

Lớp Hành Đức

Lớp Hành Đức

Bạch dương tu sĩ hiện sống trong thời đại tốt đẹp nhất, có Đạo để tu - có Đạo để làm. Có Tiên Phật từ bi động viên khích lệ - có Tiền hiền dìu dắt. Gặp thiên thời - có địa lợi - lại thêm nhân hòa, tu thật tốt chính là bổn phận của các bạn - làm tốt việc đạo là điều đương nhiên. Cần nhận định chính xác về lý niệm tu trì - Bạch dương tu sĩ tu trì thiết thực vững vàng......
 

Lớp Bồi Đức

Lớp Bồi Đức

Cần Buông Xuống Trần Duyên, Càng Cần Buông Xuống Tu Đạo Danh Tướng. Sở dĩ chúng sinh luân chuyển trong sinh tử, không ngừng ngụp lặn trong Lục đạo, bởi lấy giả làm thật, lấy hư ảo làm hiện thực, rốt cuộc suốt cả một đời, rượt đuổi theo hoa nước bóng trăng trong hư không, gây tạo vô  biên nghiệp lực. Do vậy người tu đạo trước tiên cần buông xuống trần duyên, khiến không còn ........

Lớp Chí Thiện

Lớp Chí Thiện

Năm 1930 Sư Tôn Sư Mẫu đồng lãnh Thiên Mệnh, phổ độ Tam tào, 60.000 năm nay pháp bí mật không truyền qua 6 lỗ tai, đạo không phân nam nữ, mọi người đều bình đẳng, mọi người đều có thể cầu đạo - tu đạo - bàn đạo, kiến công lập đức, có thể nói là lần sau cuối, là đại Phúc âm của chúng sinh. Trải qua hơn 70 năm luân chuyển tương truyền, từ phía đông Trung Quốc truyền đến đảo Bồng lai.......
 

Lớp Tân Dân

Lớp Tân Dân

Đạo Trường Là Ngôi Nhà Ngát Hương Nồng, Để Tâm Linh Quay Về. Chúng ta đều là Nguyên Thai Phật Tử đến từ Lí Thiên, khi đến chốn nhân gian, bị trầm luân trong sinh tử luân hồi. Hiện là Bạch Dương Tam Kỳ Năm Mạt Kiếp. Lão Mẫu giáng đạo, phái Minh Sư một đời lái thuyền từ bi, đến tiếp dẫn chúng sinh. Chẳng phải người một nhà, sẽ không vào cùng một ngôi nhà. Tại Tiên Thiên, linh tánh .......

Lợi Ích Của Việc Thường Xuyên Trở Về Phật Đường

Lợi Ích Của Việc Thường Xuyên Trở Về Phật Đường

Tục ngữ nói: “Thiên Lý đối lương tâm”, khi lương tâm cần thiết một điều, thì Thiên Trên là người biết đầu tiên, những hiện thực của xã hội và những công danh lợi lộc, đã làm cho khoảng cách giữa người và người tương cách càng xa! Chỉ do sự tham lam và ích kỷ, tâm thái đó càng dung túng để cho cang thường luân lý ngày càng bị mai một, vì muốn đạt được lợi ích, bất chấp thủ đoạn hoặc đánh mất đi...
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.