Lão Điểm Truyền Sư truyền đạt tin tức

Khu Trực Quý của trung tâm đạo trường...

Lão Điểm Truyền Sư truyền đạt tin tức

Lão Điểm Truyền Sư truyền đạt tin tức Hậu học thay lời chuyển đến Khu Trực Quý của trung tâm đạo trường Lão Điểm Truyền Sư truyền đạt tin tức, Ý nghĩa truyền đạt đến Tổng Hội Nhất Quán Đạo Mời các đơn vị, các tuyến, các tổ của Phật Đường Vào buổi tối lúc 20h ngày 14/6/2021 ( Tiết Đoan Ngọ ) Đề xuất vào mỗi tối thứ Hai kể từ hôm nay đồng bộ Sùng Đức 9 Đạo Trường (trong thời kỳ dịch bệnh) đứng trong phật đườngcung tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ít nhất 3 biến không có phật đường có thể đứng trang nghiêm trong phòng khách cung tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh 3 biến bằng cách này hồi hướng giảm nhẹ dịch bệnh xin các nhánh truyền đạt đến các đơn vị, các đạo thân biết đến cuối cùng, xin các nhánh các đơn vị hồi báo số lượng bao nhiêu người cung tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh và số lần tụng đến hết 21h ngày 28/6/2021 về các phật đường công cộng nơi mình sinh hoạt. Tổng hội sẽ bằng cách này báo cáo với Lão Mẫu để dịch bệnh được thuyên giảm. Trực quý đại biểu : Trần Thủ Phúc trân trọng! ( Hậu Học kính xin tất cả Đạo Hữu gần xa cùng chung sức, chung lòng hằng ngày trì tụng kinh Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh để hồi hướng giảm nhẹ bệnh dịch của tai kiếp lần này. Nam Mô cứu khổ cứu nạn Tế Công Hoạt Phật)

Lượt xem: 932
su-mau-tang-chung-ta-10-cach-tri-tat

1. Tật chấp tướng, dùng vô tướng tụng thức để trị. 2. Tật chấp ma, dùng trí tuệ chánh kiến để trị....

Lượt xem: 947
quan-am-dai-si-tu-bi-chi-thi-huan-18-04-2020-

Thiên chức nhân viên giữ ước nguyện Cùng phát thiện niệm hoằng chánh khí

Lượt xem: 1,360
tien-phat-tu-huan-ve-dai-dich

Trận ôn dịch đợt này, Tiên Phật khích lệ chúng ta phải ăn chay....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.