QUAN ÂM ĐẠI SĨ TỪ BI CHỈ THỊ HUẤN (18/04/2020)

Thiên chức nhân viên giữ ước nguyện Cùng phát thiện niệm hoằng chánh khí

QUAN ÂM ĐẠI SĨ TỪ BI CHỈ THỊ HUẤN (18/04/2020)

QUAN ÂM ĐẠI SĨ TỪ BI CHỈ THỊ HUẤN (18/04/2020) Thiên chức nhân viên giữ ước nguyện Cùng phát thiện niệm hoằng chánh khí Chân tu gặp khảo không gặp kiếp Quyết không lùi bước là hiền anh Danh thực tương xứng chứng đạo niệm Chẳng phải đạo lợi và đạo danh Trung nghĩa tinh thần hộ đạo trường Chí Sư chí trò thấu trời xanh Ta là Quan Âm Đại Sĩ phụng Mệnh Mẫu đến phật đường, tham khấu Hoàng Mẫu an Hỏi thăm hiền sĩ có an không Haha! Trông xuống nhân gian dịch bệnh lan Thiên chức nhân viên giữ tinh thần Gặp phải bệnh dịch vẫn tinh tấn Nội ngoại đề thăng tích nguồn lực Lấy cảnh làm thầy để giác ngộ Thiên hạ suy vi đưa tay cứu Bồi dưỡng trong ngoài tận bổn phận Trời tất phù hộ người thiên chức Nội tu công phu phẩm đức dưỡng Đạo hoá gia đình lễ trước tiên Tìm tòi tinh vi tham ngộ sâu Đạo học tăng cường cho sâu sắc Bài học tu hành không buông lỏng Đọc kinh khấu đầu giữ chân tâm Thành tâm sám hối càng quán triệt Tam bảo hồi quang gặp chân nhân Thực tiễn sở học trong cuộc sống Sinh mệnh hiện ra đạo tôn quý Thuận theo thiên thời bàn thận trọng Phòng dịch kỹ lưỡng học hộ thân Bảo vệ bản thân cần nhận thức Càng vì đạo trường dạy đạo thân Khuyên hoá ăn chay thúc đẩy rộng Không tạo ác nghiệp trồng thiện căn Noi thánh học hiền trọng hàm dưỡng Tiếp chí nối nghiệp có phương châm Lòng dạ từ bi tồn đại ái Chủ động quan tâm độ hữu duyên Mọi người may mắn gặp Bạch Dương Minh Sư nhất chỉ vào thánh vực Nghe đạo tu bàn thật thù thắng Lập nguyện thiên chức gánh trên thân Bạch Dương đệ tử nguyện Bồ Tát Trên hợp lòng trời luôn cảm ơn Chí vì chúng sanh mà lập mệnh Muôn đời thái bình truyền phúc âm Mong chúng hiền sĩ tận sức mình Càng ngăn càng dũng gánh sứ mệnh Đến đây không phê ngưng bút ngọc, từ khấu Hoàng Mẫu về Diêu Lâm Haha thoái!

Lượt xem: 2,110
an-chay-khoa-hoc-va-dinh-duong

Nhiều người cho rằng ăn chay sẽ không có đủ chất bổ để phát triển chất và tinh thaanhf. Quyển sách này đã phân tích một cách khoa học và chỉ rõ ăn chay không những đầy đủ chất bổ dưỡng, mà còn hợp với thiên nhiên và cấu trúc cơ thể của con người.....

 

Lượt xem: 888
vi-sao-an-chay

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.