Tiên Phật Thánh Huấn-01

TIÊN PHẬT THÁNH HUẤN

Tiên Phật Thánh Huấn-01

TIÊN PHẬT THÁNH HUẤN ! Nếu như chúng ta không Cầu Đạo, linh tánh chúng ta có cơ hội được cứu được giải thoát không? Thầy đây lấy gì cho Đồ Nhi yêu quý đây? Chính là dựa vào Nhất Chỉ Điểm này, then chốt mở ra con đường sinh tử của các con. Người người vốn có lương tri lương năng, chỉ cần con lãnh ngộ, từ nguồn gốc này mà đi ngộ đi tu trì, thì Đạo sẽ giống như chiếc chìa khóa có thể mở ra sự mê muội giữa sống và chết, khi đã có được chiếc chìa khóa quý báu này thì nhất định phải sử dụng cho thật tốt.  Đạo, là tốt như vậy, nhưng mà người làm không được, ngược lại còn trách cả Đạo, Đại Đạo tối cao đặt ngay trước mắt, nói cho các con biết rằng có thể một kiếp tu một kiếp thành. Cái gọi là một kiếp tu một kiếp thành, chính là ngay bây giờ, là lúc đang đại khai phổ độ, mau đi hành công, đi độ người. Lúc này cố gắng hết sức tu tập, thì có thể khiến chúng ta kiếp này tu kiếp này thành, vậy thì tại sao Đồ Nhi không tu Đồ nhi nếu không tu, không bàn, sẽ không có cách nào bù đắp được sự nuối tiếc của thiên thu vạn kiếp. Người sống tại thế gian vốn vô sở cầu, tất cả như ảo mộng trong mơ, cưỡng cầu sự hưởng thụ ngắn ngủi này, mà từ bỏ chặn đường tu bàn lâu dài của việc đại sự siêu thoát sanh tử, thì quả thật là người ngốc nhất trên đời này. Thiên Mệnh của Đạo trường là đến từ đại từ đại bi của Lão Mẫu và hồng từ đại nguyện của Di Lặc Tổ Sư, Chư Thiên Tiên Phật, Vạn Tiên Bồ Tát hóa thân hạ phàm, tất cả đều vì Tam Tào đại sự, trận chiến cuối cùng của việc Di Lặc thâu viên. Di Lặc vị Phật trị thế tương lai, thật ra là tuân theo chân thể Phật tâm của Chư Phật, Minh Sư mà ứng vận giáng thế, Sư Tôn, Sư Mẫu lãnh Mệnh Tam Tào Phổ Độ, cần đến nhân gian hoàn thành đại nhiệm vụ thâu viên lần cuối này.Các vị nguyên thai Phật Tử, không biết đã tu mấy kiếp, đã đợi bao nhiêu trăm năm, mới gặp được Tam Tào Phổ Độ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, ai có thể đảm bảo được sau này có còn cơ hội hay không? Còn việc khi nào ngưng độ người, thời khắc đến, ông Trời ắt sẽ giáng hiện tượng, tự nhiên sẽ có chỉ thị, đến lúc đó, e rằng Đồ Nhi muốn tu bàn mà không có cách nào tu bàn được. Tại sao phải thiết lập Phật Đường, mục đích là vì tiện dẫn dắt chúng sanh thường ngày có thể đến chỗ gần nhất để khấu đầu lạy Phật, đồng thời còn có thể ở nhà học Phật quy Lễ tiết.  Sau lễ thiết lập Phật Đường, hiến hương khấu đầu, chính thức làm Đàn Chủ, các Lễ nghi hằng ngày nên thực hiện, nhân lúc này dẫn dắt cả nhà tu Đạo, ngày nào lời nói và việc làm có sai sót, bèn có thể trước mặt Lão Mẫu, thành tâm khấu đầu sám hối. Cứ thế ngày dồn tháng chứa, nhất định có thể thay đổi Vận Mệnh! Mình họ gì, thì Phật Đường trong nhà chính là họ đó, nếu con cháu có thể làm được việc khiến tổ tiên được chiêm quang, thì một đời này của Đồ Nhi đã sống xứng đáng rồi.  Đạo trường ở đâu? Cơ sở làm việc của các con chính là Đạo trường, các con nên xem đồng nghiệp, cấp trên, thuộc hạ như Điểm Truyền Sư, Tiên Phật, Sư Tôn Sư Mẫu, mang tấm lòng cung kính đối với Tiên Phật và tấm lòng lễ Phật mà đối đãi với họ, như vậy các con có làm được không Tại sao chư Phật Bồ Tát đến nay vẫn được chúng sanh công nhận, đó là bởi vì các Ngài đã làm rất tốt, xem tất cả chúng sinh như những vị Phật mà đối đãi, nên hàng trăm vạn năm nay người người vẫn nhớ đến các Ngài. Hậu học Lương Cơ Yến dịch

Lượt xem: 1,003
nguyet-tue-bo-tat-tu-bi-dan-do-lop-tien-tu-ban-gioi-xa-hoi-chanh-mau-phat-vien-ngay-22-04-2017-
Lượt xem: 1,537
tien-phat-tu-huan-ve-dai-dich

Trận ôn dịch đợt này, Tiên Phật khích lệ chúng ta phải ăn chay....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.