NGUYỆT TUỆ BỒ TÁT TỪ BI DẶN DÒ (Lớp tiến tu ban, giới xã hội, Chánh Mậu phật viện, ngày 22/04/2017)

Người thực tu, giữ chặt kim tuyến, không loạn hệ thống;....

NGUYỆT TUỆ BỒ TÁT TỪ BI DẶN DÒ (Lớp tiến tu ban, giới xã hội, Chánh Mậu phật viện, ngày 22/04/2017)

NGUYỆT TUỆ BỒ TÁT TỪ BI DẶN DÒ (Lớp tiến tu ban, giới xã hội, Chánh Mậu phật viện, ngày 22/04/2017) Người thực tu, giữ chặt kim tuyến, không loạn hệ thống; Người thực tu, tôn sư trọng đạo, trừ bỏ kiêu căng; Người thực tu, uống nước nhớ nguồn, tuân tiền đề hậu; Người thực tu, thừa thượng khải hạ, cẩn thủ phật quy; Người thực tu, giữ mình trong sạch, tài thanh sắc bỏ; Người thực tu, trừ tam bỏ tứ, trưởng dưỡng hạo nhiên; Người thực tu, thiên tâm làm việc, nhân từ trắc ẩn; Người thực tu, hành động ngay thẳng, không lấy không tham. Ta là Nguyệt Tuệ Bồ Tát, phụng Mệnh Mẫu giáng phật lầu vào cửa tham khấu Hoàng Mẫu an Hỏi thăm trò Ta có an không? Lắng tịnh tâm khí giữ nhị mục Đợi Sư Mẫu Ta phê huấn văn. Haha! Thiên nhân cảm ứng đến phật lầu Sư Mẫu lâm đàn cùng kết duyên Chấp bút hỏi thăm trò có khỏe! Mọi người có an vui hay không? Vô thượng căn duyên vào cửa phật Thọ đắc Minh Sư điểm huyền diệu Ba đời có tu được may mắn Thời nay mới vào suất tính ban Hôm nay đến đây vì việc gì Các trò có thể ngộ được không? Đại đạo vốn là rất tôn quý Tiên thiên hậu thiên không giống nhau Nhất chỉ trực siêu ngoài tam giới Nhảy khỏi luân hồi vòng lục tứ Chúng phải khẳng định không nghi ngờ Hiểu đạo mà tiến không xem thường Ngọc không mài thì không giá trị Người có học mới rõ đạo nghĩa Từ cạn đến sâu xa đến gần Tìm tòi nguồn gốc của đại đạo Đoạn trừ nghi hoặc sinh trí tuệ Lập chí lập phẩm tiến phía trước Tiên phật thần thánh người phàm tu Chỉ sợ mọi người tâm không vững Nếu đã có được cơ hội tốt Sao không yên tâm tiếp lời hay? Khiêm tốn thật lòng ngộ đạo nghĩa Nhuệ trí hoá giải an tâm mình Không ngại học hỏi tăng trí tuệ Ôn cố tri tân vươn đỉnh cao Ý chí sắt đá dũng cảm tiến Ngẩng đầu sải bước không sợ khó Thiên hạ vốn không có việc khó Thành khẩn hướng đạo làm hiền anh Đời người năm tháng không lâu dài Sao có hai lần tuổi niên thiếu? Người trí nắm lấy lúc hiện tại Sáng tạo cuộc đời thật phi phàm Phát huy đời người chân thật nghĩa Nhiệt tình thoải mái ở nhân gian Tựa như trời đất tâm rộng lớn Tựa như biển rộng tâm độ lượng Lượng lớn phước lớn đức tuệ đầy Không ưu không phiền trừ tính khí Thay đổi bản thân ngay hiện tại Học tập buông xuống vui vô cùng Khoan hậu đãi người luôn từ bi Khoan thứ bản thân mới là hiền Không có việc gì không qua được Lên hay xuống chỉ ở một niệm Chúng trò đều là người trí tuệ Thể ngộ cho tốt lời Sư Mẫu Dụng tâm như kính không thiên lệch Chọn thiện mà theo tránh vực sâu Trung hiếu tiết nghĩa là đức hạnh Thản nhiên được lập giữa hồng trần Thời gian hai ngày thật ngắn ngủi Đại đạo uyên thâm lại huyền diệu Chỉ mong đồ nhi sau khi học Càng phải tiến bộ trong tu bàn Thế gian chỉ có tu đạo tốt Thành tựu đài sen liệt tiên ban Cứu giúp huyền tổ thoát khổ hải Cùng về cực lạc vui mãi mãi Được không? Các trò tự xưng người tu đạo Có thực tu và nhận lý không Giữ chặt kim tuyến đúng hệ thống Chủ kính tồn thành hai bốn tiếng Tôn sư trọng đạo phi hình thức Miệng tụng tâm hành mới phù hợp Thừa thượng khải hạ có phép tắc Không mệnh sao được phép tự chuyên? Biết rằng uống nước thì nhớ nguồn Thường xuyên cảm ơn tận đáy lòng Tam thanh tứ chánh không được loạn Tự thân giữ lấy đừng thiên lệch Giữ chặt nhân nghĩa là hiền anh Mới xứng hiền đức của Ơn Trên Minh bạch rõ ràng đường tu đạo Tận cùng con đường chí không đổi Có chút thiệt thòi cũng không sao Tâm linh lớn mạnh chịu đã kích Bị người phỉ báng rồi thì sao? Một ngày nào đó sẽ hiện rõ Hết đường chối cãi đến khi đó Vẫn còn Sư Mẫu thương yêu trò Đừng dễ dàng nói lời bỏ cuộc Xem thường bỏ mặc thực ngu muội Đã biết chúng sanh chịu khổ nạn Việc nghĩa không từ giúp một tay Đại công vô tư bàn thiên sự Cuối cùng công thành thì sẽ rõ Thiên tâm làm việc luôn hỷ xả Biết mình có lỗi không đùn đẩy Che đậy lỗi lầm không phải hiền Dối gạt bản thân thì không nên Không cầu có công nhưng không lỗi Tận hết sức mình hoằng chân lý Mãi không buông lỏng không dời đổi Thay trời tuyên hóa độ chúng sanh Thời gian có hạn không nói nữa Huấn văn không phê tiếp thêm nữa Tiến đức tu nghiệp phải tích cực Haha chỉ.

Lượt xem: 2,703
tien-phat-tu-huan

Đời nay tu Đạo từ trong bể khổ, phải dũng mãnh dày công ra hết sức ( khả năng) chịu khó cày bừa (tùy phương tiện) được quả làm lành hưởng cảnh tiêu dao, Thầy răn bảo thiên thời đang khẩn cấp, quý trò tu đạo, bàn đạo, cố công dồi mài, khéo tu nội đức, ngoại ông cho tròn vẹn, giải đi nhân quả oan khiếm đang vây buộc thân, thì tự tính mới cảm giác được vui vẻ thản nhiên. Ngay bây giờ phải lập chí giúp đạo bàn quản chi việc khổ trước mắt...

Lượt xem: 2,090
tien-phat-ngu-luc-tap-2

Thầy muốn tặng con một bài là Tự Đảo Văn cũng là Cầu Nguyện Văn, mọi người tự tay ôm hợp đồng chú ý lắng nghe: -  Con bây giờ hạnh phúc biết bao. -  Cao bây giờ đầy đủ biết bao. - Con bây giờ đang nhận được sự phù hộ vô tận của Ơn Trên. - Bước trên con đường tu bàn muôn màu vẻ vang minh và sáng lạng. - Con thật vô cùng may mắn và hạnh phúc. -  Đời người thật là một môn thâm nhập (Một bài học khó khăn). -  Con phải đem phần may mắn và hạnh phúc vĩnh viễn truyền ra. - Để những người bất hạnh cảm nhận được hạnh phúc....
 

Lượt xem: 2,673
tien-phat-ngu-luc-tap-1

Đạo là từ xưa chẳng dễ gì truyền cho, trải qua sự sắp đặt an bài của nhân duyên nghìn kiếp vạn kiếp mới gặp được. Có duyên mới có thể cầu đạo một cách chẳng thể lý giải, chẳng thể hiểu nổi! Khi các con đến cầu đạo, có phải cảm thấy chẳng thể lý giải nổi? Phải biết rằng các con là có căn cơ, có thiện duyên; thời cơ đến rồi thì dắt các con đến Phật đường, cầu được đại đạo, con nói xem có phải là chẳng thể lý giải nổi? Mỗi một cây, mỗi một ngọn cỏ của cõi nhân gian đều có thiền ý, đều chẳng thể lý giải nổi đấy.....
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.