Tiên Phật Từ Huấn

Đời nay tu Đạo từ trong bể khổ, phải dũng mãnh dày công ra hết sức ( khả năng) chịu khó cày bừa (tùy phương tiện) được quả làm lành hưởng cảnh tiêu dao, Thầy răn bảo thiên thời đang khẩn cấp, quý trò tu đạo, bàn đạo, cố công dồi mài, khéo tu nội đức, ngoại ông cho tròn vẹn, giải đi nhân quả oan khiếm đang vây buộc thân, thì tự tính mới cảm giác được vui vẻ thản nhiên. Ngay bây giờ phải lập chí giúp đạo bàn quản chi việc khổ trước mắt...

Tiên Phật Từ Huấn

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakWEs2Nmk1ZDBad3M/view?usp=sharing&resourcekey=0-mAYEOdl7qSJowWZHe_Z47g

Lượt xem: 2,207
nam-hai-quan-the-am-tu-ngu

Các hiền sĩ dự qua pháp hội có cảm tưởng và cảm xúc gì không? Có hiền sĩ nào muốn phát tâm, phát nguyện không? Vì sao muốn các hiền sĩ phát tâm, phát nguyện? Vì sao Ngã Phật rất là đau lòng? Vì trước mắt tai kiếp đã đến ngang mày, lại có rất nhiều hiền sĩ thân ngồi ở đây, nhưng đại đa số chỉ tốn cái tâm tò mò, chẳng phải thật sự vì muốn hiểu biết đại đạo phổ độ mà đến. Các hiền sĩ đến đây là vì việc gì.....

Lượt xem: 4,996
dao-vien-minh-thanh-kinh

Bạch Thủy Lão Nhân - Năm 1948 phụng mệnh Ân - Sư đến Đài Loan hoằng dương chân lý. Vì kế sinh nhai và việc đạo, phải lao lực thân tâm, chỉ một năm sau đã mắc bệnh nan y, bệnh tình kéo dài hai năm. Đông Tây y đều vô phương cứu chữa. Một hôm dọn dẹp phòng khách lật được quyển kinh Đào - Viên - Minh - Thánh - Kinh mang từ Thiên Tân sang, mỗi sáng thức dậy đều thành tâm tụng niệm .....

Lượt xem: 3,899
giac-lo-chi-nam

Những vị trung thần ái quốc, những bậc cha mẹ thường xuyên làm việc thiện, trãi qua nhiều đời trong lịch sử, đã có biết bao nhân tài ưu tú cứ thế không ngừng liên tục xuất hiện, còn những vị quân thần bội ngược lại mệnh lệnh của Quốc Vương, hay kháng cự lại mệnh lệnh của cha mẹ, những người bất trung bất hiếu, thì trong mọi thời đại đều không ít những nhân vật đó, chỉ có Đại Đạo của Thánh....
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.