TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGÔN

“Đạo → Đường”, “Đạo” → Đạo lý, Chân lý, Chánh pháp ”....

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGÔN

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGÔN “Đạo → Đường”, “Đạo” → Đạo lý, Chân lý, Chánh pháp ”. Đầu tiên cho Thầy hỏi các Đồ Nhi. "Đạo" là gì? Khi Đồ Nhi nhìn thấy chữ "Đạo" này, Trước hết, Đồ Nhi sẽ cho rằng đó chính là "con đường". Ý nghĩa thực sự của từ "Đạo" trong tiếng Trung Quốc có hàm ý đại diện là: Đạo lý, Chân lý và Chánh pháp. "Đạo" kỳ thực tồn tại trong vạn vật trên thế giới. *** Ví dụ: như sinh trưởng của cây cối, đơm hoa, kết trái. Đây là sức mạnh của Đạo đang vận hành. *** Một ví dụ khác: Các hằng tinh trong vũ trụ, vệ tinh, hành tinh và các tinh cầu khác có thể hài hòa, thông thuận mà Vận hành, đây cũng là sức mạnh của Đạo. *** Một ví dụ khác nữa, nhân thể (cơ thể con người) trong đó có nhiều cơ quan nội tạng khác nhau đang phối hợp và vận hành một cách hài hòa. Những ví dụ mà Thầy nêu ra đều là sức mạnh của Đạo đang vận hành. "Đạo" vốn dĩ đã tồn tại trong vạn sự vạn vật trên thế gian này. ❈Cơ thể con người vốn đã có Đạo, vậy tại sao bây giờ Bề Trên vẫn muốn Đại Khai Phổ Độ vào thời kỳ Bạch Dương này? Tại sao còn phải trình bày ý nghĩa chân thực của Đạo? Tuy sự vận hành phối hợp của cơ thể con người là có sức mạnh của Đạo, nhưng trong cơ thể con người vẫn có sự tồn tại của Linh Hồn, thuộc về "Linh Hồn của Đạo" còn chưa được khai thác ra. ❈Con người này là có hình tướng, có thể xác, là một cơ thể có thể nhìn thấy được, nhưng trong cơ thể con người vẫn còn có Linh Hồn và hồn phách, Linh Hồn trong cơ thể con người là thuộc về Hậu Thiên. cũng chính là Hồn Luân Hồi trong thế gian này, nên được gọi là "Linh Hồn". Hồn vốn dĩ ở Tiên Thiên là không hề bị vấy bẩn ô nhiễm, không hề mang theo nợ Nghiệp, được gọi là " Linh Tánh" ❈ " Linh Hồn của Đạo " này từ đó giờ chưa được mở khóa, vẫn chưa được mở ra, cho đến khi thời kỳ Bạch Dương Tam Tào Phổ Độ, phải để mỗi người đều được mở ra cánh cửa Linh Tánh. Muốn mở ra cánh cửa của Linh Tánh phương pháp trước tiên chính là cần Cầu Đạo, Cầu Đạo là 1 nghi thức, sau khi Cầu Đạo, " Linh Hồn của Đạo " trong cơ thể của con người sẽ được mở ra, sau khi Linh Hồn của Đạo được mở ra, tiếp đến chính là cần phải tu Đạo, để hiểu rõ Linh Tánh là gì, phải tu để trở về Linh Tánh của Đạo, bởi vậy nếu Đồ Nhi đã được Cầu Đạo hãy nhớ kỹ . Sau khi Cầu Đạo phải liễu Nguyện, phải tu Đạo. Nếu Đồ Nhi chưa Cầu Đạo, thì phải nhanh chóng đi Cầu Đạo. Nếu người nhà hoặc người thân bên cạnh Đồ Nhi chưa Cầu Đạo, mong Đồ Nhi dẫn họ đến Phật Đường Cầu Đạo trước, bởi vì nếu chưa Cầu Đạo, cửa của Linh Tánh chưa mở, thì không thể hiểu được Chân Lý Chánh Pháp.Khi Cầu Đạo, quá trình tu Đạo là vô cùng quan trọng. Phải hiểu Đạo của Linh Tánh nhất định phải trải qua quá trình liễu Nguyện, tiêu Nghiệp và đến nghe lớp, mà liễu Nguyện thì phải làm cả đời, trong liễu Nguyện còn phải đến dự lớp, thì mới biết được làm cách nào liễu Nguyện; trong lúc liễu Nguyện đồng thời phối hợp liễu Nghiệp, thì mới không có muôn trùng khó khăn. Trong quá trình tu Đạo nhất định sẽ gặp phải muôn trùng vạn trạng sự việc, sẽ gặp phải những chuyện rất cảm động, rồi sẽ gặp phải những việc rất khổ cực, rồi cũng sẽ gặp phải những việc rất khó lý giải và sẽ gặp phải những chuyện khiến mình rất đau lòng. Dù là gặp phải chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng là để các Đồ Nhi sâu sắc lãnh ngộ được và cảm nhận thật nhiều, cũng là vì muốn để Đồ Nhi hiểu rõ Đạo của Linh Tánh là gì, cảm giác là gì. Bởi vậy trong quà trình tu Đạo, sẽ tích lũy được các loại kinh nghiệm, trải nghiệm, có khổ có sướng, có vui có buồn. Nhưng mà dù cho buồn, vui, khổ, sướng thì các Đồ Nhi hãy cố gắng lên! Các Đồ Nhi không chỉ là bây giờ tu Đạo của Linh Tánh, mà đến khi thành Tiên Phật cũng phải nổ lực hết sức tu luyện, bởi vì Đạo của Linh Tánh chính là Đạo của Hoàng Mẫu, khi Đồ Nhi hiểu sâu sắc hơn về Linh Tánh này, thì Đồ Nhi và tâm của Hoàng Mẫu càng lúc càng gần nhau.

Lượt xem: 1,662
te-cong-hoat-phat-tu-ngu

Không biết tâm pháp tổ sư, học pháp chỉ có thể học bề ngoài.

Lượt xem: 2,016
lao-diem-truyen-su-truyen-dat-tin-tuc

Khu Trực Quý của trung tâm đạo trường...

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.