Sự Hiển Hóa Của Nam Bình Tiểu Tiên Đồng

Khâu Khải Chí là người ở thành phố Đài Nam - Đài Loan, sinh ngày 21 tháng 3 năm Dân Quốc thứ 77 ( 1988). Khị lớn lên cậu là đứa bé hoạt bát khả ái, thế nhưng cuộc đời vốn dĩ vô thường, nên huyễn thân chóng phai tàn. Vào lúc cháu bé khoảng ba tháng tuổi, do cảm mạo và sốt cao không dứt, tuy đã trải qua mười mấy ngày điều trị, nhưng tình hình sức khỏe cũng chẳng thấy có nét khởi sắc, vì thế đã khiến song thân...

Sự Hiển Hóa Của Nam Bình Tiểu Tiên Đồng

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakcnVTOFdYemdpMnc/view?usp=sharing&resourcekey=0--tD4WsDQtGSjCdBNj9qMRw

 

 

Lượt xem: 2,207
nam-hai-quan-the-am-tu-ngu

Các hiền sĩ dự qua pháp hội có cảm tưởng và cảm xúc gì không? Có hiền sĩ nào muốn phát tâm, phát nguyện không? Vì sao muốn các hiền sĩ phát tâm, phát nguyện? Vì sao Ngã Phật rất là đau lòng? Vì trước mắt tai kiếp đã đến ngang mày, lại có rất nhiều hiền sĩ thân ngồi ở đây, nhưng đại đa số chỉ tốn cái tâm tò mò, chẳng phải thật sự vì muốn hiểu biết đại đạo phổ độ mà đến. Các hiền sĩ đến đây là vì việc gì.....

Lượt xem: 2,518
hanh-nghi-tu-dao-va-ban-dao-cua-bach-tu-lao-nhan-linh-chan-tien

Ân Trời mênh mông bát ngát, công đức của Thầy vô biên, Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân đại đức đôn đốc giáo hóa, làm cho Đại Đạo truyền khắp Đài Loan, một đảo Bồng Lai trong cõi trần gian, Sĩ Nông Công Thương, sau khi cầu đạo bất kẻ giàu hay nghèo, chỉ cần thật lòng tu hành, trước sau như một, đến khi công tròn quả mãn đều có thể thoát vòng sinh tử luân hồi, thành Đạo về Trời. Quá trình tu hành và sự tích......

Lượt xem: 2,576
ca-tinh-hien-hoa

Cá Linh: Ta không cho phép các ngươi mở pháp hội, các ngươi quá ích kỷ tự lợi rồi! Các ngươi được may mắn mở pháp hội như thế, ta không phục đâu! Ta tuyệt đối không tha cho các ngươi đâu! Cho các ngươi cầu được đạo dễ dàng như thế, còn cái nợ mà các ngươi thiếu ta vẫn chưa trả  cho ta, các ngươi thật là đáng ghét! Ta hận các ngươi, các ngươi ăn thịt của ta, lột da của ta, nhai xương của ta để ..........

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.