Hành Nghi Tu Đạo và Bàn Đạo Của Bạch Tu Lão Nhân Linh Chân Tiên

Ân Trời mênh mông bát ngát, công đức của Thầy vô biên, Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân đại đức đôn đốc giáo hóa, làm cho Đại Đạo truyền khắp Đài Loan, một đảo Bồng Lai trong cõi trần gian, Sĩ Nông Công Thương, sau khi cầu đạo bất kẻ giàu hay nghèo, chỉ cần thật lòng tu hành, trước sau như một, đến khi công tròn quả mãn đều có thể thoát vòng sinh tử luân hồi, thành Đạo về Trời. Quá trình tu hành và sự tích......

Hành Nghi Tu Đạo và Bàn Đạo Của Bạch Tu Lão Nhân Linh Chân Tiên

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakZjN2UTlPc2JsakE/view?usp=sharing&resourcekey=0-Z14antJAW6T9wnZF9jwKVQ

 

Lượt xem: 3,940
bat-tien-truyen

Theo tục lệ truyền thống Trung Quốc, phàm gặp những ngày chúc mừng hôn lễ hay mừng thọ, trong nhà nhất định phải treo một bức tranh Bát Tiên thật lớn, trong tranh có thêu hình tượng Bát Tiên , hoặc cưỡi lừa hoặc cưỡi hạc - ngồi trên kì lân. Tám vị thần tiên này tượng trưng cho sự “cát tường”, có họ tựa hồ như hạnh phúc sẽ được đảm bảo, trong Bát Tiên có Lý Thiết Quải từ nhỏ hiếu thảo,.....
 

Lượt xem: 2,066
go-cua-mot-tram-tam-muoi-ngan-can-nha

Mạt Quảng đàn chủ nói: "Chúng ta nhất định cần một người thật tốt để đi độ người". Kết quả, một vị đàn chủ kể cả ba ngày Pháp hội cũng chưa từng tham dự qua, đã bắt đầu đi độ người. Điều này hoàn toàn dựa vào tâm đơn thuần. Ông đã khẳng định Đạo! Khẳng định Tiên Phật! hiểu được tam kỳ mạt kiếp. Sau đó, bắt đầu 4 giờ sáng mỗi ngày, ông thức dậy. Hậu học đi Nhật thấy được điều này rất hổ thẹn........

Lượt xem: 3,940
dat-ma-to-su-bao-truyen

Đức Đạt Ma là Thái Tử thứ ba bên Nam Ấn Độ, không luyến vương vị, xem thấu vinh hoa, tu thành Tây Phương Nhị Thập Bát Tổ. Kim liên bảo tọa, bất luyến Thánh cảnh, bi thế mẫn nhân, ưu thiên giới nguyên nhân. Ngài đến đông thổ truyền chơn không diệu dụng độ chúng sinh. Không dùng văn tự, chỉ khẩu truyền tâm thụ, vì nhìn thấy chúng sinh không tỉnh ngộ, khó mà biết được diệu lý. Chợt thấy khí......
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.