QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN TỪ THỊ HUẤN (Ngày 16/5/2021, Vũ An Cung hương Trung Phố, huyện Gia Nghị)

Quan Thánh Đại Thiên Tôn khai thị Người dân cần phải phòng dịch kỹ...

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN TỪ THỊ HUẤN (Ngày 16/5/2021, Vũ An Cung hương Trung Phố, huyện Gia Nghị)

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN TỪ THỊ HUẤN (Ngày 16/5/2021, Vũ An Cung hương Trung Phố, huyện Gia Nghị) Quan Thánh Đại Thiên Tôn khai thị Người dân cần phải phòng dịch kỹ Dịch bệnh lan rộng mới bắt đầu Người đi đường cần phải chú ý Trời biến đổi đào thải người ác Giữ thiện trừ ác là ý trời Nếu muốn hết dịch bệnh dịch giảm Người dân cần phải nguyện ăn chay Không được sát sanh gây dịch bệnh Ngô Đế khai thị lời khẩn cấp Chay giới tẩy rửa vị chay thanh Trừ dịch giữ thanh sớm thoát dịch Dịch bệnh bộc phát là thiên cơ Giữ thanh bỏ trược là cơ trời Nên ngừa dịch biến không khoan nhượng Vệ sinh hàng ngày thường chú ý Tụ hợp không được quá miễn cưỡng Để tránh hắt hơi cách một mét Dịch này thu sát kẻ ác nghiệp Ngô Đế từ bi lộ cơ mật Hai sáu ngày lập tức tan dịch Tịnh tâm phòng dịch theo thiên ý Không phải Ơn Trên không từ bi Ôn dịch đao binh kiếp thủy hỏa Ngô Đế khai thị xin chú ý Vũ An cung trong ngoài lo liệu Giờ Tý khởi sự chay bảy ngày Hai mươi sáu ngày thì càng tốt Khu vực chay thanh được hộ pháp Ta mời Ôn Thần đến thu về Cũng cần người dân cùng phối hợp Trên có lãnh đạo dưới thành viên Ngoài có thứ dân đại thiện đức Không phân cao thấp cùng giữ huyền Đồ mặn không ăn tránh kiếp dịch Bệnh dịch thích nhất mùi vị tanh Ngăn chặn người ác tạo tâm ác Tụ hợp chùa miếu không miễn cưỡng Tạm thời không nên quá nhiều người Cúng bái không được dùng đồ mặn Trái cây hoa quả chúng thần vui Hai sáu ngày sẽ hết trở ngại Sau này tiếp tục tỏ lòng thành Dịch hết sẽ mời Sư Tôn đến Báo ân Ơn Trên đã từ bi Hiến dâng lễ nghi tỏ tâm ý Ghi nhớ hôm nay lời Ngô Đế Sau này có việc khai thị tiếp.

Lượt xem: 1,132
chieu-sang-sinh-menh-chan-thien-my-te-cong-hoat-phat-tao-quoc-cuu-dai-tien-tu-huan-

Này, sinh mệnh có kết thúc, năm tháng có giới hạn, hoa nở chóng tàn....

Lượt xem: 1,537
tien-phat-tu-huan-ve-dai-dich

Trận ôn dịch đợt này, Tiên Phật khích lệ chúng ta phải ăn chay....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.