BẠCH Y QUAN ÂM CHỈ THỊ HUẤN (Phát Nhất Thiên Ân Quần Anh Sùng Ân phật đường, ngày 20/04/2020)

Bạch ngọc ruồi xanh khác nhau xa, ruồi bám đuôi ngựa vượt ngàn dặm....

BẠCH Y QUAN ÂM CHỈ THỊ HUẤN (Phát Nhất Thiên Ân Quần Anh Sùng Ân phật đường, ngày 20/04/2020)

BẠCH Y QUAN ÂM CHỈ THỊ HUẤN (Phát Nhất Thiên Ân Quần Anh Sùng Ân phật đường, ngày 20/04/2020) Bạch ngọc ruồi xanh khác nhau xa, ruồi bám đuôi ngựa vượt ngàn dặm Y gấm về làng quý đại hiếu, không phụ sứ mệnh lái pháp thuyền Quan sát phong tục siêng khai khẩn, đích thân ra sức hóa ngu mê Âm thông tam giới cầu phước tụng, Tiên Phật trợ hoá giúp bình an Ta là Bạch Y Quan Âm phụng Mệnh Mẫu giáng xuống phật đường tham khấu Đế giá hỏi thăm hiền sĩ có an tâm? Haha! Chuyển bút nói về việc phòng dịch Quảng thiết phật đường việc quan trọng Kiếp sát trước mắt nổi khắp nơi Chúng sanh thoi thóp khổ hết sức Dịch bệnh vì sao không yên bình Đều do lòng người hiểm đa đoan Bỏ mặc mạng người vì lợi ích Khai man sự thật vì thể diện Bệnh độc trong ngoài cùng kêu gọi Quên mất chánh khí thiếu kiểm soát Lợi dụng kẽ hở đến xâm phạm Không rõ nguyên nhân bị lây nhiễm Như nay mọi người đều tránh nạn Rời xa phù phiếm về tự nhiên Bớt ra khỏi cửa và lêu lỏng Không xem thường đi chơi khắp nơi Phải biết hóa kiếp trừ khổ nạn Chỉ có thiết lập đàn Lão Mẫu Khấu bái trước phật phát tâm nguyện Tụng kinh hồi hướng ngưng sóng gió Tiên Phật Bồ Tát tụ hợp lại Tà ma không dám gây tai họa Gặp nạn hoá lành chuyển tai kiếp Chư thần phù hộ người tu đạo Vô hình phật đường tự thân có Thắp sáng tâm đăng luôn phản tỉnh Thường xuyên lau quét trừ vọng tưởng Kiên định niềm tin tịnh giữ huyền Tâm hương sám hối thân khẩu ý Mau phát tâm nguyện vượt kiếp nạn Hạo nhiên chánh khí quán trời đất Khủng hoảng sợ hãi bỏ một bên Thiết đàn lúc này ý nghĩa lớn Cũng là khắp nơi trồng hoa sen Ngọn đèn thắp sáng ngàn năm tối Phật quang phổ chiếu vạn pháp truyền Ở vân thành tránh kiếp tị nạn Vạn gia sinh Phật rạng Tổ Tiên Mong hiền sĩ Ta mau tu bàn Cả nhà tránh kiếp được bình an Hôm nay đến đây ngưng loan đàn Haha thoái!

Lượt xem: 187
chieu-sang-sinh-menh-chan-thien-my-te-cong-hoat-phat-tao-quoc-cuu-dai-tien-tu-huan-
Này, sinh mệnh có kết thúc, năm tháng có giới hạn, hoa nở chóng tàn....
Lượt xem: 186
quan-am-dai-si-tu-bi-chi-thi-huan-18-04-2020-
Thiên chức nhân viên giữ ước nguyện Cùng phát thiện niệm hoằng chánh khí

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.