Tin Đến Từ Lý Thiên

Chúng ta đều biết cuộc đời 『Vô thường』, nhưng chỉ có trải qua mới biết được sự vô tình và đáng sợ của nó ; chúng ta đều hiểu rõ sự quảng đại vô bờ của Thiên Ân Sư Đức, nhưng cũng chỉ có thể nghiệm qua rồi mới thấu hiểu được sự to lớn của nó, không có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt, sự cảm động sâu sắc làm rung động lòng người . Mỗi lần nhớ đến tình thương của Thầy Tế Công và lời dặn từ bi của Thầy.....
 

Tin Đến Từ Lý Thiên

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakeGZ3VGFiM0gyVk0/view?usp=sharing

Lượt xem: 584
hoat-nguc-hien-hinh-ky-ngoc-chieu

Đại Đạo vận hành, không thiên không lệch, thế nhân hành đạo, Trung dung làm trọng. Nếu có lòng riêng tư tất Đạo bất thành, nhìn thấy Tu Sĩ trong thiên hạ trên đường tu Đạo tâm luôn có thay đổi thất thường bất định, làm cho con người lo lắng, Ân Trên từ bi, luôn tìm cách để tuyên hóa lòng người đạt hiệu quả nhất, mệnh Thánh Đường Chánh Loan linh du “Hoạt Ngục” thuật lại tình hình rõ ràng khi thấy được .......

Lượt xem: 732
minh-duc-tan-dan-tien-tu-luc

Chúng ta đã đắc Đạo rồi, vậy Đạo là gì? " Đạo" là chân lý của Vô - Cực, khi được Trời phú cho con người thì gọi là linh - tánh. Cái linh - tánh này vốn thuần thiện vô ác, trong trắng vô nhiễm, do nguyên - nhân lạc xuống hậu - thiên, phải chịu khí - bỉnh câu thúc, bị vật dục che lấp, làm cho cái tánh vốn sáng suốt lại bị  nhiễm ngầm trong mê muội, tuy có tồn tại nhưng không biết là có tồn tại, chỉ biết .....

Lượt xem: 941
thien-duc-lao-nhan-tu-huan

THIÊN ĐỨC LÃO NHÂN TỪ BI.Tính địa cầu hỗn độn biết bao phiên.Xem chúng sanh tai kiếp khổ liên miên.Chưởng Thiên Ngục luật lệ chưa từng phá Phẫu Thiên Cơ hiệp trợ bàn thu viên. Miễn lễ! Mời ngồi. (Đa tạ Tiên Phật từ bi!). Thời tiết có lạnh không? Có làm biếng bước ra khỏi cửa không? (Không có). Có làm biếng đến đây nghe đạo lý không? (Không có). 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.