TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGÔN: Ý NGHĨA CỦA BÁNH CHƯNG

Ăn bánh chưng phải ngộ Đạo Lý....

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGÔN: Ý NGHĨA CỦA BÁNH CHƯNG

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGÔN: Ý NGHĨA CỦA BÁNH CHƯNG (1) Ăn bánh chưng phải ngộ Đạo Lý : Bạn đã ăn gì vào buổi sáng ? ( Bánh chưng ) bánh chưng gì? ( Bánh chưng trà ) Ăn xong bánh chưng trà thì phải 「Nhậm trọng Đạo viện, Chúng chí thành thành」!Đừng chỉ biết ăn mà không có 1 chút tính giác ngộ. (2) Nếp bánh chưng cũng như hạt giống Đạo: trong bánh chưng gồm có những gì? Nếp Nếp trong bánh chưng cũng như "hạt giống của Đạo", từng hạt nếp tựa như "Phật Tử", mỗi một Đồ Nhi đều không thể rớt, mỗi một Đồ Nhi cũng không thể thiếu. (3) Huyền cơ dây buộc và lá của bánh chưng : Dây buộc bánh chưng tượng trưng cho "Thiên Mệnh Kim Tuyến" Sử dụng gì để gói bánh chưng? Lá (tiếng Hán Việt được gọi là nghiệp) Lá gói bánh chưng phải chăng cần rửa sạch sẽ ? Thầy đây hỏi các Đồ Nhi, Các Đồ Nhi cần gieo "Nghiệp Đức"? hay gieo "Nghiệp Công"? gieo "Nghiệp Phàm"? hay gieo trồng "Nghiệp Chướng"? Cần phải phản tỉnh và suy nghĩ ..... là gieo trồng loại Nghiệp gì? Đừng gieo Nghiệp tội lỗi, mà hãy dùng Nghiệp Đức viên mãn để bao dung sự Vô Minh và hết thảy mọi thứ của chúng sinh. (4) Dùng Lục Độ Vạn Hạnh buộc bánh chưng Bạn muốn buộc bánh chưng bằng gì? Hãy dùng “Lục Độ Vạn Hạnh” mà buộc, Lục Độ là gồm Lục Độ nào? ( Bố Thí, Giữ Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Tuệ). Dùng Lục Độ mà buộc chặt bánh, nếu buộc không chặt thì trong quá trình hấp nguyên liệu bên trong sẽ bị rã rời, nếu buộc chặt bằng Lục Độ thì phần Công Đức này là viên mãn. (5) Tâm nếp phải trong thấu như tâm cảnh : Bánh chưng là từng đòn từng đòn một, là ai mang đi chưng (Điểm Truyền Sư ). Lúc nấu nếp phải chín thấu, nếu không sẽ không ăn được. (6) Giảng Sư cần có năng lực thực sự Các Giảng Sư có chăng năng lực thật? Bánh chưng là từng đòn một buộc chặt với nguyên liệu bên trong, nếu không có nguyên liệu, khi nấu lên sẽ bị trống rỗng, hoàn toàn không thể cho vào miệng ăn được, đây là một ẩn dụ. (7) Từ Bi Hỷ Xả độ chúng sanh : Các đàn chủ dùng tâm nào để buộc chặt tất cả chúng sanh Phật Tử? Nên dùng tâm “Từ, Bi, Hỷ, Xả”. Nếu không sẽ không thể buộc chặt được . Đàn Chủ cũng như đang nấu bánh, người mà mình độ, có đủ chững chạc đến để đảm đương Thánh Nghiệp, đều là trách nhiệm của mỗi một người Đàn Chủ. Ý nghĩa của bánh chưng, các Đồ Nhi cần phải đi THỂ NGỘ!

Lượt xem: 189
nhan-tai-tu-ban-tieu-chuan

NHÂN TÀI TU BÀN TIÊU CHUẨN (Ngày 15/5/2021, Sùng Huệ phật viện, Seattle, Mỹ)

Lượt xem: 162
nam-hai-co-phat-tu-bi-ha-chim-dam-lay-dao-vien-tro
Các Đồ Nhi biết không? Chúng ta đến với nhân gian này ngay thời điểm này, ngay đúng lúc này cần phải trợ Đạo....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.