Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn 9

Tế Công Hoạt Phật Từ Huấn 9

Lượt xem: 2,231
duc-dai-co-tien-nhan-tu-bi-hy-xa-suot-doi

Đức Đại Cô Tiền Nhân, là đấng thánh triết đương thời mà chúng ta kính mến nhất, có ơn tái tạo đối với chúng ta, đã về trời tấu chỉ rồi.Đúng là một ngôi sao sáng đã rơi rụng, tựa hồ như tiếng sấm sét giáng xuống đột ngột, thiên địa đồng bi, thảo mộc đồng sầu. Vào lúc xế chiều ngày hôm đó, trên bầu trời của nhà văn hóa Quang Tuệ có hiện tượng lạ thường, từng đám mây ngũ sắc dãy này tiếp dãy kia từ phía tây bay tới....
 

Lượt xem: 2,594
bach-thuy-lao-nhan-dao-nghia-tap-yeu

Phật, là tại thế gian đã thành Phật, không phải sau này mới thành! Từ cổ xưa là không truyền dạy “Bí bảo”, mà nay được công khai ra. Đã nói cho các vị biết rồi, các vị không đi sâu vào trong tìm tòi tham ngộ, là không thể hiểu được. Lời huấn của Tiên Phật là ứng theo thế gian. Kinh điển do Thánh-Hiền để lại là cho chúng ta biết qúa khứ, chúng ta nhìn lại qúa khứ, ấn chứng hiện tại, xem xét coi có phù hợp với Trời....
 

Lượt xem: 2,005
go-cua-mot-tram-tam-muoi-ngan-can-nha

Mạt Quảng đàn chủ nói: "Chúng ta nhất định cần một người thật tốt để đi độ người". Kết quả, một vị đàn chủ kể cả ba ngày Pháp hội cũng chưa từng tham dự qua, đã bắt đầu đi độ người. Điều này hoàn toàn dựa vào tâm đơn thuần. Ông đã khẳng định Đạo! Khẳng định Tiên Phật! hiểu được tam kỳ mạt kiếp. Sau đó, bắt đầu 4 giờ sáng mỗi ngày, ông thức dậy. Hậu học đi Nhật thấy được điều này rất hổ thẹn........

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.