Tâm Ngữ Dặn Dò Của Thiên Nhiên Sư Tôn

Thầy công bằng đối đãi với mỗi một đồ nhi, mu và lòng bàn tay đều là thịt, tuyệt đối không thiên vị. Chỉ cần các con chịu bàn, muốn bàn thì nhất định sẽ xoay chuyển. Còn việc có nơi hoằng triển, có nơi chậm chạp, ít nhiều cũng có liên quan đến nhân duyên, không nên ngưỡng mộ. Hy vọng tâm chí của Đồ nhi không thay đổi, Thầy thật lòng chúc phúc cho các con, gìn giữ sẽ có ngày toại nguyện, khổ tận sẽ nhận được quả ngọt.....

Tâm Ngữ Dặn Dò Của Thiên Nhiên Sư Tôn

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakdjQ0LWwtdkstS28/view?usp=sharing&resourcekey=0-zNAun-JkpdaiUbUI9tbIGg

 

Lượt xem: 2,218
nhat-tue-tap-II

Hòa Thượng Bố Đại sinh vào triều hậu Lương đời Ngũ Đại (907~911), là một vị sư thường mang theo mình một túi vải lớn (Bố đại là cái túi vải). Không ai biết tên tuổi và gốc gác của Ngài, chỉ thấy Ngài luôn luôn mang một cái túi vải lớn bên mình nên đặt ra gọi như vậy. Ai cho gì, Ngài cũng bỏ vào cái túi vải đó, đến chỗ gặp con nít đông thì Ngài dừng lại, lấy tất cả đồ trong túi vải ra, rồi bày trò chơi vui đùa với lũ trẻ. Ngài có thân hình khác người thế tục, trán nhăn, mặt tròn, bụng lớn, mập mạp, .....

Lượt xem: 3,380
nhat-tue

Tâm pháp của tam giáo? Nho giáo chủ về: “Tồn tâm dưỡng tính, chắp Trung quán Nhất”. Đạo giáo chủ về: “Tu tâm luyện tính, bão nguyên thủ Nhất”.Phật giáo chủ về: “Minh tâm kiến tính, vạn pháp quy Nhất”. Nho giáo trọng tam cang ngũ thường. Thích giáo trọng tam quy ngũ giới. Đạo giáo thì trọng về công phu tam hoa tụ đỉnh (luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hoàn Vô), ngũ khí triều nguyên (luyện khí ngũ hành thành ngũ nguyên)......

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.