Lớp Tân Dân

Đạo Trường Là Ngôi Nhà Ngát Hương Nồng, Để Tâm Linh Quay Về. Chúng ta đều là Nguyên Thai Phật Tử đến từ Lí Thiên, khi đến chốn nhân gian, bị trầm luân trong sinh tử luân hồi. Hiện là Bạch Dương Tam Kỳ Năm Mạt Kiếp. Lão Mẫu giáng đạo, phái Minh Sư một đời lái thuyền từ bi, đến tiếp dẫn chúng sinh. Chẳng phải người một nhà, sẽ không vào cùng một ngôi nhà. Tại Tiên Thiên, linh tánh .......

Lớp Tân Dân

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakZnRfOEJRc2Q1ZlU/view?usp=sharing&resourcekey=0-50zyfN_0QcURE_Jyp_WXiA

Lượt xem: 2,443
lop-chi-thien

Năm 1930 Sư Tôn Sư Mẫu đồng lãnh Thiên Mệnh, phổ độ Tam tào, 60.000 năm nay pháp bí mật không truyền qua 6 lỗ tai, đạo không phân nam nữ, mọi người đều bình đẳng, mọi người đều có thể cầu đạo - tu đạo - bàn đạo, kiến công lập đức, có thể nói là lần sau cuối, là đại Phúc âm của chúng sinh. Trải qua hơn 70 năm luân chuyển tương truyền, từ phía đông Trung Quốc truyền đến đảo Bồng lai.......
 

Lượt xem: 2,559
lop-boi-duc

Cần Buông Xuống Trần Duyên, Càng Cần Buông Xuống Tu Đạo Danh Tướng. Sở dĩ chúng sinh luân chuyển trong sinh tử, không ngừng ngụp lặn trong Lục đạo, bởi lấy giả làm thật, lấy hư ảo làm hiện thực, rốt cuộc suốt cả một đời, rượt đuổi theo hoa nước bóng trăng trong hư không, gây tạo vô  biên nghiệp lực. Do vậy người tu đạo trước tiên cần buông xuống trần duyên, khiến không còn ........

Lượt xem: 2,163
lop-hanh-duc

Bạch dương tu sĩ hiện sống trong thời đại tốt đẹp nhất, có Đạo để tu - có Đạo để làm. Có Tiên Phật từ bi động viên khích lệ - có Tiền hiền dìu dắt. Gặp thiên thời - có địa lợi - lại thêm nhân hòa, tu thật tốt chính là bổn phận của các bạn - làm tốt việc đạo là điều đương nhiên. Cần nhận định chính xác về lý niệm tu trì - Bạch dương tu sĩ tu trì thiết thực vững vàng......
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.