LINH DIỆU THIÊN TÔN TỪ HUẤN (Lớp Đàn chủ tiếng Hoa, Hòa Mỹ khu 1, Thiên Hữu phật viện, Trung Hưng đạo trường, Phát Nhất Sùng Đức, ngày 14/03/2021)

Cung cầu Tiên Phật từ bi chỉ thị huấn Thế giới khắp nơi loạn như tơ

LINH DIỆU THIÊN TÔN TỪ HUẤN (Lớp Đàn chủ tiếng Hoa, Hòa Mỹ khu 1, Thiên Hữu phật viện, Trung Hưng đạo trường, Phát Nhất Sùng Đức, ngày 14/03/2021)

LINH DIỆU THIÊN TÔN TỪ HUẤN (Lớp Đàn chủ tiếng Hoa, Hòa Mỹ khu 1, Thiên Hữu phật viện, Trung Hưng đạo trường, Phát Nhất Sùng Đức, ngày 14/03/2021) Cung cầu Tiên Phật từ bi chỉ thị huấn Thế giới khắp nơi loạn như tơ Tuyên dương chân lý độ chúng mê Phụng mệnh kính cẩn tự kiểm điểm Cẩn ngôn thận hành không khuyết điểm Cử tài tuyển hiền nết lễ độ Hết lòng hết sức tỏ thành ý Tâm tựa hư không chứa vạn vật Cũng như gương sáng chiếu hào quang Người có tâm đại phụng hiến, nên khoan dung, kiên nhẫn mà hỗ trợ Mang tấm lòng thi ân đừng nhớ, thọ ân đừng quên Ở hồng trần lặng lẽ cống hiến, cần dựa vào nhẫn Không mong người đời ca tụng, vô vi bất cầu Vui vẻ bằng lòng, thể ngộ ý nghĩa tam luân thể không Khó xả mà xả được, là chân phụng hiến vậy Ta là Linh Diệu Thiên Tôn phụng Mệnh Mẫu đến Thiên Hữu vào cửa tham khấu Hoàng Mẫu toạ Hỏi thăm các trò có an không Lắng tịnh tâm niệm giữ huyền quan Đợi Thầy phê tiếp huấn văn Haha Chỉ có cống hiến không oán trách Không cầu đối đãi nói điều kiện Người tu bàn tâm đại phụng hiến Không chút giữ lưu giữ tận hết mình Khó xả xả được tâm rộng lượng Khó dung dung được không than khó Khó làm làm được có chí khí Khó nhẫn nhẫn được mới là hiền Hành nhân hành nghĩa dựa vào lý Làm việc phải làm không thiên lệch Lo toàn đại cục gánh chức trách Hòa hợp nhường nhịn chịu thử thách Lấy đức báo oán mà đối đãi Công tâm một lòng làm viên mãn Chịu cực chịu khổ giữ bổn phận Xả thân vì chúng đường càng rộng Lập chí kiên quyết trừ ma chướng Dũng cảm vô vi vượt ải khó Việc nghĩa không nhường hãy phấn đấu Không cầu chiếm hữu danh lợi quyền Đốt cháy bản thân như ngọn nến Hành được tam thí vui vô cùng Người tu phụng hiến vì đại chúng Chỉ dẫn cừu non về cố hương Người tu phụng hiến tỏ nguyện lực Nguyện học bồ tát tấm lòng từ Người tu phụng hiến gánh trọng trách Công thành không chấp đạo đức truyền Người tu phụng hiến hết tất cả Nguyện được tất cả chân viên mãn Ý nghĩa phụng hiến rất sâu xa Thấy sâu giúp sâu cạn giúp cạn Trọng thánh khinh phàm việc không khó Chân tâm phụng hiến thêm quả ngọt Thiết lập phật đường hoằng dương đạo Tài pháp song thí tỏ thành ý Đưa tay giúp đỡ là phước khí Phục vụ đại chúng luôn mỉm cười Cho so với nhận càng vui hơn Tùy hỷ phụng hiến kết thiện duyên Haha Kết nối xa bầu bạn với trò Thầy hỏi thăm trò có tự tại Đồ nhi Chánh Hòa vẫy vẫy tay Thầy nhìn thấy đồng chí trò hiền Tu sĩ lập ra chí hướng lớn Hướng về mục tiêu mà thẳng tiến Tu đạo không phân sớm hay muộn Có chí mau bàn việc thánh đạo Chánh Thừa đồ nhi Thầy nhìn thấy Các con khó nhọc không uổng phí Giáo Hoá các con Thầy gặp mặt Được gặp trò Thầy vui lâng lâng Mong trò hãy tu bàn cho tốt Đi vào cộng đồng tuyên truyền đạo Một lòng không hai cố gắng lên Tiến đức tu nghiệp nâng cao hơn Biết không? Chúng trò ngoan ở ngay trước đàn Thầy luôn quan tâm ở trong lòng Trò phát tâm hướng đạo mà tiến Phải có nghị lực nguyện không đổi Chương trình lớp tiến tu năm năm Chính là thật sự hiểu đạo lý Cần phải dùng tâm mà tham ngộ Lập xuống mục tiêu về thánh vực Minh lý càng dễ phát tâm nguyện Thiết lập pháp thuyền chở hiền tài Từng bước dấu chân thực sự tiến Chân công thực thiện bước thiên kiều Đàn chủ giảng sư cần phải hiểu Chân thành với trời vui vô cùng Tu đạo chính là việc vui sướng Đừng nên ưu sầu sinh oán giận Độ người bàn đạo là bổn phận Tận sức mà làm là thánh hiền Một phần tâm thành chín phần ứng Có tâm tự nhiên hết khó khăn Nâng cao tinh thần cố gắng nữa Mãi không thay đổi học chân lý Bất kể công đàn hoặc gia đàn Thật sự vận hành độ chúng mê Mỗi người phát huy một phần sức Phát tán tích cực chánh năng lượng Người người hết mình tận tâm sức Đạo vụ nhất định sẽ hồng triển Đạo vụ ban vụ cùng phát triển Tự nhiên thành công mục tiêu đạt Biết không? Trò vì đạo vụ tiến tiến tiến Trò vì ban vụ bận không ngưng Lời nói tinh tấn càng tinh tấn Học đạo tu bàn hướng đỉnh cao Trong tinh tấn cần phải kiểm điểm Trong kiểm điểm cần phải tinh tấn Vì điều gì mà nói tinh tấn Có bằng lòng hướng đạo mà hành Vì sự vận hành của hệ lớp Hoặc vì đạo vụ được hồng triển Hoặc là vì cần những số liệu Vì sự tranh giành số đứng đầu Thầy mong trò thường phải tỉnh ngộ Tâm thành khẩn hiện từ nội tâm Thật sự hiểu trời luôn từ bi Thật sự hiểu Thầy tấm chân tình Thật sự vì cứu giúp đại chúng Thật sự vì đạo được hoằng dương Thật sự vì người không vì mình Mới là tu bàn chân hiền sĩ Tinh tiến phụng hiến tự thúc đẩy Càng có thêm kỳ tích trình diện Không nên biếng nhác chân thực bàn Chí công chân thật dương Nho phong Từ bi hỷ xả tứ vô lượng Phụng hiến tâm sức trong đạo trường Thu nhỏ bản thân không nhân ngã Ích cho chúng sanh dễ làm nhất Các trò đều là người trí tuệ Các trò đều là nguyện sâu dày Lập nguyện liễu nguyện tu bàn tiếp Pháp luân tinh tấn để thúc đẩy Chỉ cần các trò có chân tâm Giúp đỡ nhất định được mở rộng Chỉ cần các trò chân thành bàn Ơn Trên không phụ công ghi sổ Vung roi thúc ngựa càng nỗ lực Một ngày cũng không để buông lỏng Trách nhiệm tự biết cần tận sức Đừng nói rằng bản thân không thể Khẳng định bản thân có lòng tin Nỗ lực hướng lên không mê muội Đạo chánh lý chánh thiên mệnh chánh Không có dối gạt tâm xác thực Tuệ mệnh kéo dài truyền mãi mãi Thiên mệnh truyền thừa ở hồng trần Sùng Đức tu sĩ hãy phấn chấn Chân tu chân bàn liễu nguyện thành Được không? Thời gian qui định Thầy dừng đây Không tiếp tục phê huấn thêm nữa Trò nỗ lực ra sức hơn nữa Xây dựng tiền đồ quang minh hơn Haha chỉ.

Lượt xem: 209
mot-doi-nho-tong-bach-thuy-lao-nhan

Lão Tiền Nhân tên húy là Ân Vinh, tự là Kiệt Khanh, hiệu là Vũ Lâm, lại có hiệu là Khiết Thanh, lúc về già tự hiệu là Bạch Thủy Lão Nhân, là người huyện Ninh Hà, tỉnh Hà Bắc, sinh ra vào ngày 22 tháng 3 Thanh Quang Tự năm thứ 27 ( 1901 ) tuế thứ tân sửu.

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.