Gia Thư Của Cố Hương - 5 Điều Tư Lương Để Trở Về Cố Hương Tập 3

Thầy nói: “Đạo không có trên thân mình mọc rễ” có phải là người bàn đạo không có Đạo, người tu đạo cũng không có Đạo sao? Không phải là không có Đạo, mà là rễ cây của Đạo đâm mọc quá cạn rồi. Nguyên nhân đúng hơn là tuy người đó có hy sinh nhưng chưa phải là hoàn toàn hy sinh vẫn còn lưu giữ lại cái ích kỷ của riêng mình, để cho chính mình có một khoảng không gian trốn núp, tự tìm lý do để......
 

Gia Thư Của Cố Hương - 5 Điều Tư Lương Để Trở Về Cố Hương Tập 3

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakUlJDWk9VekU5S3M/view?usp=sharing&resourcekey=0-WYeqKovKk7vBDSOxXD1L8A

 

Lượt xem: 1,603
gia-thu-cua-co-huong-chan-phat-chi-luan-doi-thuong-tap-1

Nam Cực Tiên Ông nói : “Nhân sanh không thể không có Đạo, nếu như không có Đạo thì sẽ mất đi phương hướng.” Lại nói : “Nếu như các con không có trí tuệ thì sẽ quay cuồng theo mọi sự việc.” Điều này cho ta thấy, người có Đạo tất có trí tuệ, người thật sự có trí tuệ cũng chính là người có Đạo. Nhìn lại những lớp Pháp Hội không ngừng mà mở, các nước trên Thế giới đi khắp nơi khai hoang hạ giống, bỏ ra công sức quên mình vì Đạo,.....

Lượt xem: 3,284
giac-lo-chi-nam

Những vị trung thần ái quốc, những bậc cha mẹ thường xuyên làm việc thiện, trãi qua nhiều đời trong lịch sử, đã có biết bao nhân tài ưu tú cứ thế không ngừng liên tục xuất hiện, còn những vị quân thần bội ngược lại mệnh lệnh của Quốc Vương, hay kháng cự lại mệnh lệnh của cha mẹ, những người bất trung bất hiếu, thì trong mọi thời đại đều không ít những nhân vật đó, chỉ có Đại Đạo của Thánh....
 

Lượt xem: 1,080
bao-an-va-lieu-nguyen

Nam Cực Tiên Ông nói: “Nhân sanh không thể không có Đạo, nếu như không có Đạo thì sẽ mất đi phương hướng.” Lại nói: “Nếu như các con không có trí tuệ thì sẽ quay cuồng theo mọi sự việc.” Điều này cho ta thấy, người có Đạo tất có trí tuệ, người thật sự có trí tuệ cũng chính là người có Đạo. Nhìn lại những lớp Pháp Hội không ngừng mà mở, các nước trên Thế giới đi khắp nơi khai hoang hạ giống......
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.