Địa Ngục Du Ký Tập 2

Tế Phật : Thế gian có một loại người bản thân không có tài cán gì, thấy người khác có tài năng bè đem lòng ghen ghét, đố kị, ngấm ngầm sử dụng mưu mô hiểm độc, bày trò thị phi, vạch lá tìm sâu, nói xấu, vạch khuyết điểm của người. Khi thấy kẻ khác tu Đạo không cùng tín ngưỡng với mình, thì bày trò phỉ báng dèm pha, cho nên bị sa xuống Địa Ngục Moi Tim này, cái hại đó là do lòng ghen ghét người hiền...

Địa Ngục Du Ký Tập 2

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakQW1ZLTE1V3NHVVk/view?usp=sharing&resourcekey=0-plA-8fBGw8oG3gnSRJKM9A

 

Lượt xem: 3,186
dia-nguc-du-ky-tap-1

Nhớ thuở hỗn mang trời đất chưa chia, vũ trụ còn chung một khí, ban đầu hút khí từ vô cực, tiêu dao tự tại. Tới khi trời đất mở mang, nhờ chân khí của trung ương con giáng sinh. Ban đầu tính thiện nên lúc chết dễ trở về nơi chất phát ban đầu.Nhưng rồi bụi trần ngày càng phủ dầy nên tính thiện đã bị thay thế bằng tính ác, bởi vậy Trời bèn thiết lập Địa Ngục để làm chốn hối cải cho thanh tịnh...

Lượt xem: 2,506
nhan-gian-du-ky

Phàm chân lý được duy trì là nhờ hành giả kiên nhẫn giữ gìn đạo đức, người đời vì mê hoặc nên phần đông bỏ thanh tịnh chạy theo động loạn, khiến bị sóng tửu sắc cuốn trôi vào biển khổ trầm luân, những kẻ sa cơ lỡ bước này kể sao cho xiết. Nay đệ tử Thánh Hiền Đường chịu khổ cực phát tâm ấn hành tạp chí Thánh Hiền là cốt .....

 

Lượt xem: 4,063
thien-dang-du-ky

Sách nói: “Vật có gốc ngọn, việc có đầu đuôi, biết chỗ trước sau, ắt gần Đạo vậy”. Con người từ đâu tới, chết rồi đi về đâu? Các bậc Thánh triết xưa nay đức trùm Trời Đất, đạo quán cổ kim, hẳn là biết rõ việc Trời Đất Quỷ Thần, cho nên mới thay Trời truyền đạo diệt trừ nghi hoặc, giải rõ mê lầm để cho nhân loại thấu tỏ lẽ sống chết......

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.