Thư Viện Hình Ảnh

hình ảnh về đạo trường, hình từ huấn của tiên phật, hình ý nghĩa về cuộc sống, về nhân sinh quan

Thư Viện Hình Ảnh

THẤU HIỂU NHÂN SINH

THẤU HIỂU NHÂN SINH

Người đến với bạn vì tiền, khi bạn hết tiền, họ sẽ rời đi.

KIM CÔNG TỔ SƯ XIỂN ĐẠO BIÊN

KIM CÔNG TỔ SƯ XIỂN ĐẠO BIÊN

Từ tâm tế thế, vãn cứu cửu lục nguyên linh, lái pháp thuyền trong biển khổ kêu gào, độ tận tàn linh....

Những lời từ bi của Thần A Tu La về trách nhiệm lớn của Ma Vương Thời Bạch Dương

Những lời từ bi của Thần A Tu La về trách nhiệm lớn của Ma Vương Thời Bạch Dương

Nhận mệnh đăng đường gặp thiện Hiền ( sĩ )

Khuyên người chớ niệm phàm trần duyên,

Ngươi hễ tâm động ta biết tỏ,

Khảo rớt Bạch Dương Nhân Quỷ Tiên.

CHÍN LOẠI QUẢ BÁO CỦA

CHÍN LOẠI QUẢ BÁO CỦA "BỒ BỊCH" VÀ "TÌNH MỘT ĐÊM"

Người xưa nói: “Vạn ác, dâm vi thủ” (trong vạn cái ác, tà dâm đứng đầu). Báo ứng của tà dâm quả thật rất đáng sợ. Dưới đây là 9 loại báo ứng nguy hại nhất của những chuyện ngoại tình, tà dâm, nhất định bạn phải đọc kỹ.

BẠCH THỦY THÁNH ĐẾ  TỪ HUẤN

BẠCH THỦY THÁNH ĐẾ TỪ HUẤN

Đạo trường này là nhờ mọi người cùng bàn, cùng hoạt động, cùng hộ trì, mới không thẹn với Sư Tôn Sư Mẫu.

HÀM DƯỠNG CHÁNH KHÍ, TỰ TÍNH LÀM CHỦ (Hoạt Phật Sư Tôn từ bi)

HÀM DƯỠNG CHÁNH KHÍ, TỰ TÍNH LÀM CHỦ (Hoạt Phật Sư Tôn từ bi)

Tu đạo là phải hàm dưỡng chánh khí, nếu không có hạo nhiên chánh khí chứng tỏ con vẫn còn che giấu tư tâm, cho nên hành vi không đoan chánh. Tư tâm giống như sâu mọt, ẩn náu ở mọi ngõ ngách, từng miếng từng miếng mà ăn mất chánh khí, sau đó tiết ra chướng khí đen tối, che mất cả tự tính. Tự tính giống như đóa hoa, con muốn có hoa nở thì đừng để sâu mọt ăn mất,....

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT : QUẢNG KẾT THIỆN DUYÊN

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT : QUẢNG KẾT THIỆN DUYÊN

Lúc người khác làm bất cứ việc gì, khi làm không được trọn vẹn, chúng mình giúp họ làm trọn phần nào, như vậy không chỉ trọn vẹn mình, mà cũng là trọn vẹn người khác.

NHÂN TÀI TU BÀN TIÊU CHUẨN

NHÂN TÀI TU BÀN TIÊU CHUẨN

NHÂN TÀI TU BÀN TIÊU CHUẨN (Ngày 15/5/2021, Sùng Huệ phật viện, Seattle, Mỹ)

Một Đời Nho Tông :  BẠCH THỦY LÃO NHÂN

Một Đời Nho Tông : BẠCH THỦY LÃO NHÂN

Lão Tiền Nhân tên húy là Ân Vinh, tự là Kiệt Khanh, hiệu là Vũ Lâm, lại có hiệu là Khiết Thanh, lúc về già tự hiệu là Bạch Thủy Lão Nhân, là người huyện Ninh Hà, tỉnh Hà Bắc, sinh ra vào ngày 22 tháng 3 Thanh Quang Tự năm thứ 27 ( 1901 ) tuế thứ tân sửu.

BIẾN ĐỔI VÔ BIÊN

BIẾN ĐỔI VÔ BIÊN

Cung cầu Tiên Phật từ bi chỉ thị huấn Bụi trúc tươi tốt hiển anh tài

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.