Thư Viện Hình Ảnh

hình ảnh về đạo trường, hình từ huấn của tiên phật, hình ý nghĩa về cuộc sống, về nhân sinh quan

Thư Viện Hình Ảnh

Luận Về (TÂM)

Luận Về (TÂM)

Tâm là chủ tể của vạn hóa. Nho giáo nói: Tồn tâm. Đạo giáo nói: Dưỡng tâm....

CHIẾU SÁNG SINH MỆNH CHÂN THIỆN MỸ (Tế Công Hoạt Phật - Tào Quốc Cữu Đại Tiên từ huấn)

CHIẾU SÁNG SINH MỆNH CHÂN THIỆN MỸ (Tế Công Hoạt Phật - Tào Quốc Cữu Đại Tiên từ huấn)

Này, sinh mệnh có kết thúc, năm tháng có giới hạn, hoa nở chóng tàn....

SOI CHIẾU CÁI TÂM CỦA CON-HOẠT PHẬT ÂN SƯ TỪ BI HUẤN

SOI CHIẾU CÁI TÂM CỦA CON-HOẠT PHẬT ÂN SƯ TỪ BI HUẤN

- Lúc thuận cảnh biết làm thế nào để bố thí chúng sanh nhiều thêm nữa.

- Lúc gặp cảnh khốn đốn: cũng biết phải làm sao để “không oán trách” mà với cái tâm bình thường để qua ngày.

TIÊN PHẬT TỪ BI : OAN NGHIỆT

TIÊN PHẬT TỪ BI : OAN NGHIỆT

Trên đời có nợ tiền tài - nợ oan nghiệt, nợ ...

SỰ THÙ THẮNG CỦA NGHIÊN CỨU KINH ĐIỂN (Tế Công Hoạt Phật từ huấn)

SỰ THÙ THẮNG CỦA NGHIÊN CỨU KINH ĐIỂN (Tế Công Hoạt Phật từ huấn)

Tự cổ phật phật duy truyền bổn thể, sư sư mật phó bổn tâm

Tây nguyên ngày 13 tháng 3 năm 2021- Quan Pháp Luật Chủ Từ Huấn

Tây nguyên ngày 13 tháng 3 năm 2021- Quan Pháp Luật Chủ Từ Huấn

Thân làm để tử Bạch Dương , có biết thiên thời khẩn cấp không hay không?. Quan Mỗ chưởng quản phật quy tại phật đường, các con thực hiệc được bao nhiêu phần phật quy rồi? Nghe lớp có chăm chỉ nghe hay không? Trong mắt Quan Mỗ đều thấy rõ. Sư Phụ Tế Công của các con, hộ trì cho các con khắp mọi nơi, không nỡ la mắng các con,”không có sao, dạy sau-học sau “.

DÙNG TÌNH THƯƠNG KHEN NGỢI NGƯỜI NHÀ (Tế Công Hoạt Phật từ bi)

DÙNG TÌNH THƯƠNG KHEN NGỢI NGƯỜI NHÀ (Tế Công Hoạt Phật từ bi)

Hiếu đạo mỗi người đều phải thực hiện......

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.