Thư Viện Hình Ảnh

hình ảnh về đạo trường, hình từ huấn của tiên phật, hình ý nghĩa về cuộc sống, về nhân sinh quan

Thư Viện Hình Ảnh

Những Khiếm Khuyết Mà Bàn Sự Nhân Viên Dễ Phạm Phải

Những Khiếm Khuyết Mà Bàn Sự Nhân Viên Dễ Phạm Phải

Những Khiếm Khuyết Mà Bàn Sự Nhân Viên Dễ Phạm Phải

Ý NGHĨA LÃO MẪU ĐẠI ĐIỂN !

Ý NGHĨA LÃO MẪU ĐẠI ĐIỂN !

Lão Mẫu Đại Điển thì một năm có 4 lần...

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGỮ 1

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGỮ 1

Không biết tâm pháp tổ sư, học pháp chỉ có thể học bề ngoài.

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGỮ

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGỮ

Không biết tâm pháp tổ sư, học pháp chỉ có thể học bề ngoài.

BẠCH Y QUAN ÂM CHỈ THỊ HUẤN-1 (Phát Nhất Thiên Ân Quần Anh Sùng Ân phật đường, ngày 20/04/2020)

BẠCH Y QUAN ÂM CHỈ THỊ HUẤN-1 (Phát Nhất Thiên Ân Quần Anh Sùng Ân phật đường, ngày 20/04/2020)

Bạch ngọc ruồi xanh khác nhau xa, ruồi bám đuôi ngựa vượt ngàn dặm....

BẠCH Y QUAN ÂM CHỈ THỊ HUẤN (Phát Nhất Thiên Ân Quần Anh Sùng Ân phật đường, ngày 20/04/2020)

BẠCH Y QUAN ÂM CHỈ THỊ HUẤN (Phát Nhất Thiên Ân Quần Anh Sùng Ân phật đường, ngày 20/04/2020)

Bạch ngọc ruồi xanh khác nhau xa, ruồi bám đuôi ngựa vượt ngàn dặm....

PHÁ TRỪ VÔ MINH  (SƯ TÔN TỪ HUẤN)

PHÁ TRỪ VÔ MINH (SƯ TÔN TỪ HUẤN)

Hãy thâu cái tâm tạp loạn về, hãy an định.....

QUAN ÂM ĐẠI SĨ TỪ BI CHỈ THỊ HUẤN (18/04/2020)

QUAN ÂM ĐẠI SĨ TỪ BI CHỈ THỊ HUẤN (18/04/2020)

Thiên chức nhân viên giữ ước nguyện Cùng phát thiện niệm hoằng chánh khí

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.