Thiên Đức Lão Nhân từ huấn

Ơn Trên Từ Bi:

Một trong bảy mươi hai thế của Tế Công Ân Sư

 

PHẦN 1- THIÊN ĐỨC LÃO NHÂN TỪ BI

 

 

Tính địa cầu hỗn độn biết bao phiên

Xem chúng sanh tai kiếp khổ liên miên

Chưởng Thiên Ngục luật lệ chưa từng phá

Phẫu Thiên Cơ hiệp trợ bàn thu viên.

       Miễn lễ! Mời ngồi. (Đa tạ Tiên Phật từ bi!). Thời tiết có lạnh không? Có làm biếng bước ra khỏi cửa không? (Không có). Có làm biếng đến đây nghe đạo lý không? (Không có). Có duyên mới có thể cùng ngồi chung ở đây, cùng đến Phật Đường nghe thánh lý.

       Hôm nay rất vinh hạnh đến một nơi quý báu như vậy, bởi chúng ta đều là anh chị em, cho nên ta đến đây cùng các vị kết duyên, nhất định các vị sẽ cảm thấy lạ, một ông cụ già tay cầm chiếc gậy, còng lưng bước đi, Ta đã bao nhiêu tuổi rồi. (Thao trì: các vị có biết vị Tiên Phật nào đến đây kết duyên cùng chúng ta không?). (Ban Viên: Nam Cực Lão Tiên Ông) mắt mở sáng ra một chút, không đúng rồi! Nam Cực Lão Tiên Ông và Ta cũng có quen biết, vị ấy và Ta cùng tuổi, chỉ cần nói Phật Hiệu là được rồi, vì các vị không biết Ta.

Ta là

       Thiên Đức Lão Nhân

       Mẫu lệnh đến Đức Hàn ẩn thân tham khấu

       Hoàng Mẫu giá

       Một lần nữa hỏi các vị Hiền Sĩ có khỏe không?

       Mời ngồi! Tâm có bay đi rồi không? Có muốn về nhà sớm một chút không? (Không có). Nếu không có thì Ta từ từ giảng: Nếu nói ra Ta phụ trách công việc gì, các vị nghe rồi chắc chắn tay chân sẽ lạnh đi, đừng xem Ta rất từ bi, thật ra Ta cũng vì bàn đại sự, các ngươi hãy nhìn mấy câu thơ trên bảng:

 

Tính địa cầu hỗn độn biết bao phiên

Xem chúng sanh tai kiếp khổ liên miên

Chưởng Thiên Ngục luật lệ chưa từng phá

Phẫu Thiên Cơ hiệp trợ bàn thu viên.

Ta là người cai quản công việc gì? (Thiên Lao). Có Địa Ngục ắt sẽ có Thiên Lao, có Địa Ngục ắt có Thiên Ngục. Địa Ngục là nơi nhốt những người có tội, còn Thiên Ngục thì sao? (Thiên Ngục là nơi nhốt những người có tu hành, nhưng phạm phải một số sai lầm). Đúng! Là nơi nhốt những người phạm phải sai lầm, có nhiều người tu Đạo đã đến nơi của Ta, tại sao vậy? (tu không đủ nên mới bị nhốt vào Thiên Lao). Các vị đang ngồi tại đây, khi về Trời có muốn đến kiếm Ta cùng trò chuyện không? Hay đến kiếm ta uống trà vậy? Bây giờ Ta sẽ tiết lộ một số Thiên Cơ để các vị cùng biết. (Cảm tạ Tiên Phật từ bi!). Các vị thường hay nghe nói đến Thiên Lao nhưng có biết những linh hồn oan tội, hiển hóa kết duyên có nói gì không? Chỉ nói họ phải chịu khổ, vừa phải chịu lạnh, vừa phải chịu nóng, còn gì nữa không? Còn những cái khác thì không nói đến, hôm nay Ta đến đây là để nói cho các vị biết, hy vọng các vị về nhà hãy kể cho những người tu Đạo nghe, đừng quên có Thiên Luật mà phạm phải một số lỗi lầm. Tuy những lỗi này không phạm Thiên Điều, nhưng những người bị khảo ngã, hoặc người tạo khẩu nghiệp, người không chân tu, có thói hư tật xấu, người lạm dụng công quỹ…, mọi chuyện đều không qua mắt được Ta, như vậy có hiểu không? (Có). Bây giờ Đạo Tràng đang rất loạn, loạn ra làm sao? Bạn không đến được Phật Đường của tôi, tôi cũng không qua được Phật Đường của bạn nghe Đạo Lý, như vậy có đúng không? Là vậy “Ruộng mà không có mương nước sẽ không thể chảy”. Tự mình lo cho mình, điều này cũng không sao, nay lại còn phỉ báng người khác. Nói đến Ta, các vị sẽ nghi ngờ, rốt cuộc Ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Hãy nhìn câu thứ nhất trên bảng: “Tính địa cầu hỗn độn biết bao phiên”. Có phải Ta đã rất già rồi không, còn các vị thì rất trẻ? Lúc Ta ra đời các vị đang ở đâu? Lúc Ta thành Đạo các vị đang ở đâu? Có phải các vị rất nhỏ bé phải không? Phải im lặng mà nghe! Thiên Ngục ở đâu? Ở bên cạnh Thiên Phật Viện, tu được tốt thì qua bên Thiên Phật Viện, còn tu không tốt thì đến chỗ của Ta, một con đường thông qua hai nơi. Thiên Ngục là nơi nhốt những người nào? Nhốt đệ tử Ngũ Giáo, Tiền Nhân, Điểm Truyền Sư, Giảng Sư, một số Đạo thân tu không tốt như rút tiền công quỹ, phẩm chất rất kém, tâm địa xấu xa. Nếu như có chân tu thật luyện sẽ không đến chỗ của Ta báo cáo, cũng sẽ không bị áp giải đến gặp Ta, các vị đừng sợ hãi.

Nói đến sứ mạng của Ta, cũng là do Lão mẫu phái ta chưởng Thiên Ngục, từ thời Thanh Dương Kỳ, Hồng Dương Kỳ, cho đến nay là Bạch Dương Kỳ có phải đã rất lâu chăng? (Phải). Thuở xưa Ta tu luyện được 108 hạt Phật châu, từ sau khi Lão Mẫu giáng chỉ, các hạt Phật châu này đã phải dùng đến. Phật châu đã hóa thành những cái động, những cái động này là Thiên Ngục. Lúc mới bắt đầu thời Thanh Dương Kỳ đã dùng đi mấy hạt? 9 hạt đúng không? Thanh Dương Kỳ chỉ có 9 cái Địa Ngục, cũng có 9 cái Thiên Ngục! Hồng Dương Kỳ có 18 cái Địa Ngục và 18 cái Thiên Ngục, tại sao vậy? Tại vì nhân tâm hiểm ác, những người tu Đạo cũng có một chút hư không tốt như hồi đó, cho nên đến nay thời kỳ Bạch Dương Kỳ là 9 nhân 9 bằng 81, còn dư lại 81 hạt đúng không? Con người thời xưa rất đơn thuần, không giống người bây giờ hiểm ác, lừa đảo lại đa nghi. Những người ngày xưa chỉ ăn rau cũng có thể an định mà tu; người bây giờ nhân tâm đã khác, rất thích xem hình tướng, thích hưởng thụ, nếu không có hưởng thụ mà kêu người ấy đến tu Đạo thì họ sẽ cảm thấy không thú vị; Cho nên Ơn trên rất Từ Bi, để những người tu Đạo thời nay được tiện lợi hơn, có phải như vậy không? (Phải). Nhưng tiện lợi quá cũng nảy sinh vấn đề, tiện lợi lâu rồi thì trở nên tùy tiện, bây giờ con người vốn quen biết bạn bè rất dễ nên không cẩn thận giống người ngày xưa, người tốt người xấu cũng không biết phân biệt, quen biết lâu rồi cũng trở thành người xấu. Cho nên có rất nhiều người cầu Đạo rồi nhưng không tu cho tốt; có người tu Đạo tu đến mơ hồ, phải nói sao đây? Một số người không chịu nghiên cứu Đạo Lý, hiểu biết nông cạn, cho rằng mình nghiên cứu rất tinh tường và cao thâm; giảng Đạo bừa bãi cho người khác nghe dẫn đến bị tẩu hỏa nhập ma mà không hay; luôn miệng nói phải theo người ấy tu, tu theo người ấy mới được thành Đạo. Nếu không sẽ cắt đứt đường kim tuyến, đường kim tuyến đứt, kim tuyến liền, đứt rồi lại nối, rất là loạn phải không? Rốt cuộc có mấy vị Lão Mẫu? ( Một vị). Phải, từ lúc Ta ra đời đến lúc thành Đạo cho đến nay cũng chỉ có một vị mà thôi. Tuy rằng Ta rất già nhưng thế sự biết rất rõ, tu Đạo phải nghe lời, hiểu lý có đúng không? (Đúng). Các vị có nghe lời không? Không thì phải sám hối, đừng nên ngại ngùng, bây giờ Ta giới thiệu sơ lược qua.

          Nói đến thói hư tật xấu, các vị ngồi ở đây đều có, nhưng ta không nói các vị mà là nói một số người bị nhốt vào Thiên Ngục. Ta sẽ nêu một số ví dụ: Nếu như có một vị Tiền Nhân tu Đạo mà giành Hậu Học, không chiếu cố Hậu Học cho tốt mà chỉ tham lam hưởng thụ, còn gạt tiền tài người khác, tội này có phải rất nặng không? (Phải). Mượn danh nghĩa của Đạo, mượn chiêu bài của Phật Đường để gạt người đời, như vậy có tội không? (Có). Mọi người không nên nghi ngờ Ta, Ta dám nói câu này là không gạt mọi người đâu, các vị đừng sợ, Đạo Tràng này không phải gạt người, Ta không phải là người xấu. Bây giờ ta sẽ mau mau giới thiệu một chút, không thôi tâm các vị sẽ bị loạn. (Các vị Tiền Hiền có như vậy không?). Có người đang suy nghĩ, có người thì không, 100 người thì có 100 quả tim và hơn 100 cái suy ngĩ khác nhau!

(còn tiếp....) 

   Chư vị Đại Đức kính mến, để xem tiếp và tải bài về máy vui lòng nhấn vào đây!


 Nguồn: www.nhatquantungthu.com


(01/08/2012)
: www.nhatquantungthu.com.
: nhatquandaidao@yahoo.com.vn.

Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.nhatquantungthu.com.