Nhặt Tuệ I

Lời tựa


   Kinh điển của Tam Giáo thâm sâu khó hiểu, lại mênh mông như biển cả, tuy rằng Tam Tạng của nhà Phật, Đạo Tạng của đạo Lão, Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho giáo đều có các bậc đại đức chú giải, nhưng đối với người mới học đạo cũng khó mà tìm được một quyển sách thích hợp có thể trực tiếp đi vào cánh cửa của Tam Giáo để nhìn thấy cảnh đẹp ở trong.  


   Theo kinh nghiệm, Kinh thì thâm sâu khó hiểu, nhưng Truyện thì dễ đọc lại dễ nhớ, cho nên quyển sách này sưu tầm một số tài liệu của các bậc thiện tri thức, gom góp lại thành tập với tên là “ Nhặt Tuệ”. Để cho khổ sách dễ đóng tập, Nhặt Tuệ (I) được in trước và lần lượt đến Nhặt Tuệ (II), Nhặt Tuệ (III). Mong rằng những tài liệu trong tập sách này người đọc sẽ nhặt được một vài đóa hoa trí tuệ, đi vào cánh cửa Tam Giáo mà không mê, ra khỏi cánh cửa này cũng không vướng mắc.


    Tập sách được hoàn thành một cách vội vã, tránh không khỏi có chỗ sai lầm và thiếu sót, kính mong các bậc cao minh vui lòng chỉ chính. Đối với tài liệu của các bậc thiện tri thức được góp nhặt vào trong tập sách này, soạn giả cũng bày tỏ lòng tri ơn sâu xa tại đây.


 


Vô Tri Cư Sĩ


Mạnh Hạ năm Kỷ Sửu 2009


Tại thư trai Hợp Đức, TP Hồ Chí Minh .


* * *    Từ vựng Đạo học


 •   „ Ý nghĩa của chữ Nhất ( 一 ) trong triết học Đông phương?

 

Nhất ( 一 ) là căn bản của Trời, đất, người và vạn vật.

Trong kinh Dịch, chữ Nhất ( 一 ) chỉ quẻ Càn. Càn là Trời.

Đức Phục Hy dùng một vạch để tượng trưng Trời.

Đức Khổng Tử nói “Nhất Quán” ( 一貫 ) .

Phật giáo nói “Quy Nhất ( 皈一 ).

Đạo giáo nói “Thủ Nhất” ( 守一 ).

Lão Tử Đạo Đức Kinh:

Thiên đắc Nhất dĩ thanh,

Địa đắc Nhất dĩ ninh,

Nhân đắc Nhất dĩ Thánh,

Cốc đắc Nhất dĩ doanh,

Vạn vật đắc Nhất dĩ sanh.

Kinh Dịch viết: “Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn”.

Suy ra mà nói: Mọi sự, mọi vật đều không ngoài một chữ Nhất. Nhất tức là Đạo vậy.

 

 • „ Ý nghĩa của Nhất Nguyên?

 

 

Theo Hoàng Cực Kinh Thế của Thiệu Khang Tiết:

 

Ø Từ hội Tý khai Thiên.

 

Ø Hội Sửu lập Địa.

 

Ø Hội Dần sinh người.

 

Ø Cho đến hội Hợi là thời kỳ hỗn độn.

 

Tất cả mười hai (12) hội là 12 vạn 9 ngàn 600 năm (129600 năm), thời gian này là một Nguyên.

                                                  

 • „ Ý nghĩa của Lưỡng nghi?

 

Một âm một dương là Lưỡng nghi. Dương nghi tượng trưng cho Trời, âm nghi tượng trưng cho Đất. Vạn vật đều từ hai yếu tố âm dương mà thành.

 

 • „ Ý nghĩa của Tam tài?

 

Thiên, Địa, Nhân là tam tài.

 

 • „ Tam đại?

 

Chỉ ba triều đại của nhà Hạ, nhà Thương và nhà Châu.

 

 • „ Tam bảo của Trời?

 

Nhật, Nguyệt, Tinh (Mặt trời, mặt trăng, tinh tú).

 

 • „ Tam bảo của Đất?

 

Thủy, Hỏa, Phong (Nước, lửa, gió).

 

 • „ Tam bảo của người?

 

Tinh, Khí, Thần.

 

 • „ Tam cực?

 

Vô Cực, Thái Cực và Hoàng Cực.

 

 • „ Tam Thiên?  Đó là Lý Thiên, Khí Thiên và Tượng Thiên.

 

 

Ø Lý Thiên là Vô Cực

 

Ø Khí Thiên là Thái Cực

 

Ø Tượng Thiên là Hoàng Cực. 

 

Chưởng quản Lý Thiên là DuyHoàng Thượng Đế ( 維皇上帝 ), cũng gọi là Minh Minh Thượng Đế ( 明明上帝 ), hay Vô Cực Lão Mẫu ( 無極老   ), là Chúa Tể của muôn linh. Chưởng quản Khí Thiên là Đức Ngọc Hoàng Đại Đế. (Hiện thời là Đức Quan Thánh Đế Quân).

 

 • „ Tam giới?

 

Đó là Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Tam giới ở trong vòng Khí Thiên. Tu hành là phải siêu thoát tam giới ngũ hành, vì tam giới còn ở trong vòng luân hồi.

 

 • „ Tam giáo?

 

Thích, Đạo, Nho gọi là tam giáo. Thích giáo là đạo Phật, Đạo giáo tức là đạo Lão (Tiên), Nho giáo tức là đạo Khổng Mạnh.

 

 • „ Giáo chủ của tam giáo?

 

Giáo chủ của Thích giáo là Đức Thích Ca Mâu Ni, tên Tất Đạt Đa, người Ấn Độ.

Giáo chủ của Lão giáo là Đức Lão Tử. họ Lý, tên Nhĩ, tự Bá Dương, hiệu là Lão Đam, sinh vào thời nhà Châu nước Trung Hoa.

Giáo chủ Nho giáo là Đức Khổng Tử, tên Khưu, tự là Trọng Ni, người nước Lỗ thời Đông Châu.

 

 • „ Tâm pháp của tam giáo?

 

Nho giáo chủ về: “Tồn tâm dưỡng tính, chắp Trung quán Nhất”.

Đạo giáo chủ về: “Tu tâm luyện tính, bão nguyên thủ Nhất”.

Phật giáo chủ về: “Minh tâm kiến tính, vạn pháp quy Nhất”.

Nho giáo trọng tam cang ngũ thường.

Thích giáo trọng tam quy ngũ giới.

Đạo giáo thì trọng về công phu tam hoa tụ đỉnh (luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hoàn Vô), ngũ khí triều nguyên (luyện khí ngũ hành thành ngũ nguyên).

* * *

Chư vị Tiền Hiền Đại Đức kính mến, để đọc tiếp và tải bài về máy xin vui lòng nhấn vào đây !

Nguồn: nhatquantungthu.com

 


(23/08/2012)
: www.nhatquantungthu.com.
: nhatquandaidao@yahoo.com.vn.

Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về www.nhatquantungthu.com.